Međimurska energetska agencija traži ambiciozne i motivirane djelatnike za timski rad u poticajnom okruženju na domaćim i međunarodnim projektima te raspisuje natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik za energetiku – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 3 mjeseca.

 

Opis posla:

 • Izrada analiza, strateških i planskih dokumenata;
 • Izrada projektnih prijedloga za prijavu na programe EU i natječaje i programe financirane iz ostalih izvora;
 • Provođenje projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora;
 • Ažuriranje i kontrola Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE);
 • Organizacija edukacija i savjetovanja;
 • Konzultantske usluge;
 • Ostali poslovi po nalogu direktora Društva.

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema iz područja tehničkih znanosti (arhitektonska, građevinska, strojarska, elektrotehnička ili druga srodna tehnička struka);
 • 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Sklonost timskom radu;
 • Odlično poznavanje rada na računalu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika (znanje drugih jezika je prednost);
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Predviđeni početak rada je 1. siječanj 2024. godine ili po dogovoru.

Uz molbu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika);
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku vozačke dozvole;
 • ispunjenu i potpisanu suglasnost za obradu osobnih podataka u sklopu natječaja za zapošljavanje.*

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se e-mailom na adresu menea@menea.hr (predmet „Natječaj za radno mjesto“) najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

Više informacija o natječaju dostupno je na internetskoj stranici MENEA-e.

Podijeli: