„Međimurje – županija snažnog poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja” vizija je Međimurske županije definirana Regionalnim operativnim programom kao temeljnim strateškim dokumentom.

U viziji je eksplicitno navedena potreba za daljnjim razvojem na znanju utemeljenog poduzetništva. Uz ostale međusobno povezane elemente koje je potrebno graditi i povezivati, razvoj tehnološke infrastrukture definiran je kao jedna od ključnih mjera u jačanju konkurentnosti gospodarstva.
TIC će djelovati kao središnji potporni i integrativni element u tehnološkoj infrastrukturi Međimurja te kao takav ima punu podršku Međimurske županije. Županija je za potrebe TIC-a osigurala prostore te sufinancira njegovo djelovanje.

Podijeli: