Poduzetnici koji su prepoznali sve prednosti korištenja sredstava iz fondova Europske unije, znaju i drugu stranu medalje – složenost procesa podnošenja projektne prijave. Iz tog razloga, često za pisanje projektnog prijedloga i podnošenje prijave koriste usluge vanjskih stručnjaka. Sada imaju priliku povratiti polovicu sredstava utrošenih na prijavu projektnih prijedloga.

Međimurska županija poziva poduzetnike sa sjedištem u Međimurskoj županiji da se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za troškove prijave projektnih prijedloga. Javni poziv bit će otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog i srednjeg gospodarstva koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Međimurske županije
 • u trenutku podnošenja prijave imaju ugovorenu, realiziranu i plaćenu uslugu izrade prijavne dokumentacije (dokazuje se preslikom računa pružatelja usluge i preslikom Izvoda o plaćanju usluge)
 • projekt ulaganja koji se kandidira za bespovratna sredstva mora se provoditi na području Međimurske županije
 • dokaz da je prijavljeni projektni prijedlog zadovoljio minimalno administrativnu provjeru i da je upućen u sljedeću fazu (preslikom dokumenta nadležne institucije)
 • nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja (dokazuje se Potvrdom nadležne Porezne uprave ne starijom od 30 dana)
 • pojedinačni vlasnici, partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa na i iz plaće evidentirane u nadležnoj Poreznoj upravi
 • su u skladu s potporama male vrijednosti
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • čiji pojedinačni vlasnici te partnerski i povezani subjekti umaju u cjelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • imaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.

Intenzitet potpora:

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici koji prijavljuju projektni prijedlog za bespovratna sredstva u iznosu traženih sredstava potpore 300 000,00 kn ili manje, intenzitet potpore iznosi 50% opravdanih troškova, a najviše 3.000,00 kn
 • Mikro i mali poduzetnici koji prijavljuju projektni prijedlog za bespovratna sredstva u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn, intenzitet potpore iznosi 50% opravdanih troškova, a najviše 15.000,00 kn.
 • Srednji poduzetnici koji prijavljuju projektni prijedlog za bespovratna sredstva u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn, intenzitet potpore iznosi 40% opravdanih troškova, a najviše 12.000,00 kn.

Proces prijave jasan je i jednostavan te savjetujemo svim poduzetnicima koji prijavljuju projekte za bespovratna sredstva iz fondova EU da iskoriste ovaj Poziv i olakšaju si financijski teret podnošenja prijava. Više podataka o pozivu kao i cjelokupnu dokumentaciju možete naći na internetskoj stranici Međimurske županije.

Podijeli: