Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) održali su u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje (TICM) informativni seminar o programima za kreditiranje poduzetničkih investicija. Događaj održan u četvrtak, 8. ožujka 2018. godine, realiziran je u okviru Projekta TICM PPI 4.0 MSP, kao dio aktivnosti informiranja poduzeća o dostupnim izvorima financiranja razvoja poduzetničkih pothvata.

Ivan Plačko, direktor TICM-a, Sana Đukes, pomoćnica direktora (TICM), Josip Grgić iz odjela EU fondova i financijskih instrumenata (HBOR), Mirela Đuran, voditeljica odjela za mikro poduzetnike (HBOR)

O ESIF kreditima za rast i razvoj te o odabranim poslovnim bankama koje su financijski posrednici u provedbi govorio je g. Josip Grgić iz odjela EU fondova i financijskih instrumenata HBOR-a. Pritom je naglasak bio stavljen na prednostima koje MSP-ovi dobivaju korištenjem ovih financijskih instrumenata, a to su između ostaloga niske kamatne stope te oslobađanje od plaćanja naknada za obradu zahtjeva i rezervaciju sredstava.

Gospodin Grgić iz HBOR-a predstavlja ESIF kredite za rast i razvoj.

U okviru seminara gđa. Mirela Đuran, voditeljica odjela za mikro poduzetnike HBOR-a, polaznike je upoznala s ostalim uslugama koje HBOR nudi poduzetnicima. Predstavila je program Malo i srednje poduzetništvo te program Gospodarstvo. HBOR posebnu pažnju posvećuje specifičnim ciljnim skupinama pa je bio predstavljen i program Poduzetništvo mladih i žena poduzetnica te program Kreditiranje poduzetnika početnika. S obzirom na to da je HBOR u razdoblju od 2014.-2020. preuzeo ulogu kreditora EU projekata koji će se sufinancirati sredstvima ESI fondova, napravljen je i pregled programa kreditiranja EU projekata javnog sektora, privatnog sektora te projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

Informativnom seminaru je prisustvovalo 30-ak predstavnika poslovnog sektora.

Nakon informativnog dijela seminara, predstavnici HBOR-a održali su petnaestak individualnih savjetovanja za poduzetnike. Poduzetnici su ovaj dio događanja ocijenili najkorisnijim jer su od gospodina Grgića i gospođe Đuran na licu mjesta mogli dobiti odgovore na sva pitanja u vezi financiranja svojih poduzetničkih projekata.

Nakon seminara, predstavnici HBOR-a održali su 15-ak individualnih savjetovanja za poduzetnike.

TICM redovito organizira edukativne i informativne seminare s ciljem transfera poslovnih i tehnoloških znanja na potencijalne i postojeće poduzetnike. U okviru upravo odobrenog projekta TICM PPI 4.0 MSP, koji sufinancira Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, bit će organizirano vrlo mnogo informativnih, obrazovnih i savjetodavnih događanja pa pozivamo sve zainteresirane da prate najave na internetskim stranicama (www.ticm.hr) i na društvenim mrežama (www.facebook.com/TICMedjimurje/) te se pretplate na našu mailing listu.

Pregled prezentiranih programa kreditiranja HBOR-a

1. PROGRAM MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Korisnici programa: Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove, a koji posluju najmanje dvije godine.
Pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno
poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.
Kamatna stopa: Godišnja kamatna stopa 2% i 4% (privremeno umanjena za 1 postotni bod za određene investicije do 30.06.2018.g.)
Namjena: Za osnovna sredstva te trajna obrtna sredstva do 30 % iznosa kredita (za primarnu poljoprivredu i ribarstvo do 15%).
Rok otplate: Do 12 godina uključujući do 3 godina počeka (za nasade do 5 godina).
U opravdanim slučajevima rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

2. PROGRAM GOSPODARSTVO
Korisnici programa: Trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
Kamatna stopa: Godišnja kamatna stopa 2% ili 3%.
Namjena: Za osnovna sredstva te trajna obrtna sredstva do 30 % iznosa kredita.
Rok otplate: Do 12 godina uključujući do 3 godina počeka (za nasade do 5 god).
U opravdanim slučajevima rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

3. PROGRAM ŽENE PODUZETNICE
Korisnici programa: Žene poduzetnice (Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena)
Kamatna stopa: Godišnja kamatna stopa 2%.
Namjena: Za osnovna sredstva te trajna obrtna sredstva do 30% iznosa kredita.
Rok otplate: Do 12 godina uključujući do 2 godina počeka (za nasade do 5 godina).
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

4. PROGRAM PODUZETNIŠTVO MLADIH
Korisnici programa: Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu.
Kamatna stopa: Godišnja kamatna stopa 2%.
Namjena: Za osnovna sredstva te trajna obrtna sredstva do 30% iznosa kredita.
Rok otplate: Do 12 godina uključujući i poček.
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

5. PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA POČETNIKA
Korisnici programa su poduzetnici koji:
• po prvi puta osnivaju trgovačko društvo ili obrt
• imaju registriranu djelatnost
• nakon realizacije ulaganja, u društvu ili obrtu će biti stalno zaposleni
• su mlađi od 55 godina
• nisu vlasnici drugog društva ili obrta ili suvlasnici s udjelom većim od 30%
• Korisnici mogu biti i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od 2 godine
Kamatna stopa: 2% godišnje
Namjena: Za osnovna sredstva (građevinski objekti, oprema, strojevi) te obrtna sredstva do 30% iznosa kredita (plaće, režijski troškovi, sirovine…)
Rok otplate: Do 14 godina uključujući i poček.
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

6. PROGRAM KREDITIRANJA EU KORISNIKA PRIVATNOG SEKTORA
Korisnici programa: Svi korisnici koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njihov pravni oblik, pod uvjetom da istovremeno zadovoljavaju uvjete ESI fondova.
Kamatna stopa: Najmanje 1,7% godišnje, ovisno o kreditnom rangu klijenta, kolateralizaciji i roku otplate kredita.
Namjena: Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju:
• dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova – prihvatljivi izdaci
• izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.
Rok otplate: Do 15 g., uključujući do 3 godina počeka.
(17 g., uključujući do 4 godina počeka, ukoliko je isto opravdano investicijskom studijom)
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

7. PROGRAM KREDITIRANJA EU KORISNIKA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I “VINSKE OMOTNICE”
Korisnici programa: Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.
Kamatna stopa: Najmanje 1,7% godišnje.
Namjena: Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju:
• dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova – prihvatljivi izdaci
• izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.
Rok otplate: Do 15 g., uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada) godina počeka.
POVEZNICA na detaljni pregled kreditne linije

Podijeli: