Čakovečka poduzetnička zona Istok

Međimurska županija je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga (u nastavku Program). Programom će se dodjeljivati potpora za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se prijavljuju za dodjelu bespovratnih sredstva.

Temeljem programa dodjeljivat će se potpore u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja. Potpore će se isplaćivati samo projektnim prijedlozima koji su zadovoljili administrativnu provjeru nadležnog tijela i koji su upućeni u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstva.

Prihvatljivi troškovi:

  • sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno usluge vanjskih stručnjaka prilikom izrade prijavnih obrazaca, poslovnog plana, investicijske studije, marketinške strategije i ostalih obrazaca koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva na koji je projektni prijedlog kandidiran.

Potpora će se dodjeljivati u sljedećim intezitetima i iznosima:

a) mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore jednakom ili manjem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove u intenzitetu potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,00 kn.

b) poduzetnicima koji prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentacije u sljedećim intezitetima:

  • mikro i mali poduzetnici – intezitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn,
  • srednji poduzetnici – intezitet potpore 40% od opravdanih troškova, a maksimalno 12.000,00 kn.

Po ovom Programu prihvatljivi su troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji su kandidirani za dodjelu bespovratnih sredstava s datumom 01.03.2016. i kasnije (dokazuje se dokumentacijom nadležne institucije) i za koje su računi pružatelja usluge izdani s datumom 01.03.2016. i kasnije. Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

Više informacija o programu i svim potrebnim obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Podijeli: