Kroz Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva Međimurske županije dodjeljuju se bespovratna sredstva poduzetnicima za obavljanje osnovnih djelatnosti, ali i za ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja s ciljem poticanja međimurskih poduzetnika na povećanje razvoja novih proizvoda i usluga, proizvoda koji su inovativni i s većom dodanom vrijednošću.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici s područja Međimurske županije.

Programom će se sufinancirati troškovi nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, nove računalne opreme, računalnih programa i licenci. Potpore će se dodjeljivati i za sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije što se odnosi na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Intentzitet potpore je 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kuna po pojedinom korisniku uzimajući u obzir ograničenja za potpore male vrijednosti utvrđene de minimis Uredbom Komisije.

Poduzetniku kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u zadnje dvije godine uzastopno (2020. i 2021.), ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2022. godinu, u iznosu od 1.300.000,00 kn. 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 14. rujna 2022. do 14. listopada 2022. godine, a razmatraju se prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva te se dodjeljuju do utroška sredstava.

Način prijave: prijava se dostavlja Upravnom odjelu gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju, a biti će razmatrane prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva te se dodjeljuju do utroška sredstava.

Prijave za dodjelu potpora Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na ovdje.


Prilozi:

NAPOMENA: Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH biti će iskazana dvojno (kn i EUR) prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7.53450 kn za 1 EUR.

Podijeli: