Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva (dalje u tekstu Program). Sredstava planirana za provedbu ovog Programa u 2023. godini iznose 172.540,00 eura.

 

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za:

a.  Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti

  • nabava strojeva/opreme/alata,
  • nabava računalne opreme/računalnih programa i sustava/ licenci.

b.    Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

  • izrada prototipa,
  • provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. koji posluju i imaju sjedište na području Međimurske županije te zadovoljavaju druge uvjete za prihvatljivost navedene u Programu i Javnom pozivu.

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini do 2.000,00 eura (15.069,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450) i to kako slijedi:

  • za sufinanciranje troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura
  • za sufinanciranje troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali isključivo od 1. siječnja 2023. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Poduzetnik kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini, ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 27. 9. 2023. do 27. 10. 2023. godine. Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva, a sredstva se dodjeljuju do utroška sredstava.

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam  Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave se mogu dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2
40 000 Čakovec

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec, isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – 2023”.

Svi uvjeti Javnog poziva, informacije o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima te prihvatljivim i neprihvatljivim prijaviteljima te načinu predaje prijave možete pronaći u tekstu Javnog poziva i u Programu.

Podijeli: