Godišnja konferencija naziva „Kako smo iskoristili EU sredstva u Međimurju u 2017. godini i koje su prilike pred nama“, održana 19. prosinca 2017. godine, okupila je više od 60 postojećih i potencijalnih korisnika ESI fondova, prvenstveno predstavnika poduzetnika i javnopravnih tijela. Svrha konferencije, koju je organizirala Regionalna razvojna agencija REDEA u suradnji s Međimurskom županijom i Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje TICM, bila je omogućiti sudionicima pregled ostvarenih rezultata u korištenju ESI fondova, ali i predstojećih izazova.

Matija Posavec, župan Međimurske županije i Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e, prigodnim govorima su pozdravili sudionike konferencije. Župan je naglasio da su brojni projekti u provedbi rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada na osmišljavanju i provedbi te je pohvalio dosadašnji rad REDEA-e, TICM-a i MENEA-e u povlačenju sredstva iz EU fondova.

Druženje prije službenog dijela Konferencije; Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e i Matija Posavec, župan Međimurske županije

Predstavljanje razvojnih projekata u Međimurskoj županiji u 2017. i 2018. godini.

U uvodnom dijelu događanja Sandra Polanec Marinović je predstavila ključne projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih projekata koji se provode na području Međimurske županije. To su projekti iz različitih područja, zdravstva, kulturne baštine, energetike, poslovne infrastrukture i sl., a zajedno imaju učinak na rast konkurentnosti gospodarstva, unaprjeđenje usluga za građane te očuvanje  prirodne i kulturne baštine. Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, prisutnima je prikazao povijesni i poslovni razvoj Centra znanja Međimurske županije, ulogu TICM-a u Centru znanja i rezultate njegovog poduzetničkog inkubatora. Ukratko je predstavio projekt „Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije“, koji je trenutno u provedbi, a rezultirat će proširenjem poduzetničkog inkubatora na treću zgradu – TICM 3 te proširenjem potkrovlja u zgradi TICM 1.

Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje

Informacije o aktualnoj financijskoj perspektivi 2014.-2020., najavljenim natječajima i natječajima u tijeku, kao i lekcije naučene iz završenih postupaka vrednovanja projekata, s prisutnima je podijelio pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Dragan Jelić. Također se osvrnuo na nedavno predstavljeni sustav eFondovi za koji je istaknuo da će uvelike smanjiti administrativno opterećenje korisnika i tijela u sustavu te će se time ubrzati apsorpcija EU sredstava. Naime, u aktualnoj financijskoj perspektivi raspisano je nešto više od 50 % predviđenih poziva za dostavu projektnih prijedloga, dok je ugovoreno 33 % raspoloživog financijskog iznosa, a isplaćeno tek nešto više od 5 %.

Ravnatelj SAFU Tomislav Petric naglasio je da je 2017. godina bila uspješna za Međimursku županiju, da nema poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na koji nije dostavljena projektna prijava, a nakon što su potpisani ugovori u vrijednosti iznad 240 milijuna kuna predstoji veliki posao u provedbi projekata do 2020. godine. Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a, prezentirao je rezultate ESIF financijskih instrumenata gdje se Međimurska županija ističe kao najuspješnija. Predstavio je i ESIF ograničena portfeljna jamstva, koja će omogućiti poduzetnicima veću dostupnost kredita, smanjenje kamatne stope, umanjenje premije za rizik te smanjenje traženih instrumenata osiguranja, a rezultat je bolja konkurentnost, porast zapošljavanja te veći iznos privatnih ulaganja.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 60 sudionika, među njima je bilo najviše predstavnika javnopravnih vlasti i poduzetnika.

U skladu s interesima ciljnih skupina Konferencije održane su dvije panel diskusije, i to na sljedeće teme: „Financiranje potreba lokalne zajednice kroz ESI fondove“ i „Podrška poduzetništvu kroz ESI fondove“. Cilj diskusija bio je sagledati dosadašnja iskustva u prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz ESI fondova i iskustva provedbenih tijela koja kontroliraju provedbu, te prenijeti informaciju o najavama natječaja za 2018. godinu.

Na obje rasprave zaključeno je kako su najveći izazovi javnopravnih tijela i poduzetnika u provedbi projekata pravila i procedure javne nabave, ali da je redovita komunikacija ključna za učinkovitu suradnju s provedbenim tijelima pa time i uspješnost projekta.

Panel diskusija “Podrška poduzetnicima kroz ESI fondove”. Panelisti, s lijeve na desnu: Ivan Plačko, direktor TICM-a, Saša Senčar, direktor poduzeća Senko d.o.o., Dragana Štaba, voditeljica Odjela za provedbu II u Službi za praćenje provedbe projekata u HAMAG BICRO-u te Gordan Terzić, v.d. voditelj Službe za praćenje provedbe projekata u Sektoru za bespovratne potpore – Poduzetništvo, u HAMAG BICRO-u

Panel diskusija: “Kako pomiriti potrebe lokalne zajednice i mogućnosti financiranja iz ESIF-a” Moderatorica diskusije je bila Ana Kralj, REDEA. Panelisti, s lijeve na desno, Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA.e, Alen Višnjić, direktor MENEA-e, Tomislav Petric, ravnatelj SAFU, Dragan Jelić, pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU, David Vugrinec, pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca, Maša Hrustek Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec, Gordana Dragičević, voditeljica Službe za projekte iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Izvor: REDEA

Podijeli: