Pretposljednjeg dana 2016. godine službeno je završio TICM-ov jednogodišnji projekt Kompas znanja, odobren za financiranje u sklopu najvećeg programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport – Erasmus + programa, kao dio mjere Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (KA1). 

Prilike za cjeloživotno učenje djelatnika

Iniciran sa svrhom unaprjeđenja stručnog znanja četvero djelatnika TICM-a, usvajanja inovativnih tehnika i alata u podučavanju odraslih te daljnjeg širenja profesionalne mreže s ciljem implementacije novih inicijativa u području obrazovanja, kroz realizaciju četiri programa mobilnosti ostvareno je upravo ono što je i inicijalno planirano. Djelatnici TICM-a sudjelovali su na višednevnim strukturiranim tečajevima u inozemstvu tijekom kojih su proširili svoja znanja iz

  • pripreme i upravljanja projektima financiranima iz fondova Europske unije, u pogledu boljeg identificiranja prilika za financiranje projekata na nacionalnoj i europskoj razini, pripreme, organizacije i isporuke kvalitetnih projektnih prijedloga za javni i poslovni sektor te korištenja alata za pronalazak odgovarajućih projektnih partnera za razvoj i implementaciju zajedničkih inicijativa,
  • digitalnog marketinga za obrazovne institucije, unaprjeđene vještine iz područja marketinga sadržajem, optimizacije mrežnih stranica i promocije putem društvenih mreža,
  • mentorskih vještina za razvoj karijere, kroz kreiranje i revidiranje planova razvoja karijere, učenja u procesu mentoriranja prilikom traženja radnog mjesta te unaprjeđenja socijalnih i organizacijskih vještina polaznika edukacije,
  • upravljanja ljudskim potencijalima, u pogledu stjecanja znanja o učinkovitim metodama, pristupima i alatima u upravljanju ljudskim resursima u (obrazovnim) organizacijama.

Korist za sudionike aktivnosti mobilnosti ogleda se i u unaprjeđenju razumijevanja i reagiranja na jezične i kulturološke različitosti te u povećanom zadovoljstvu u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka imajući na umu da mogućnost dodatnog osposobljavanja kod većine djelatnika dokazano potiče radnu motivaciju.

PAMEEP, Grčka

HRM, Češka

Digitalni marketing, Španjolska

Koristi za ciljne skupine TICM-a

Prijenos stečenog znanja na ciljne skupine TICM-a bit će realiziran kroz niz individualnih savjetovanja i kontinuiranu realizaciju edukativnih događanja. Prvi ciklus predavanja održan je u studenom 2016. godine kao dio projekta te se nastavak zasigurno očekuje tijekom narednih mjeseci.

Ivan Plačko, TICM

Goran Levačić, TICM

Sana Đukes, TICM

Pozivamo sve postojeće i potencijalne poduzetnike, zaposlene i nezaposlene, učenike i studente da redovito prate mrežne stranice i društvene mreže TICM-a radi dobivanja pravovremenih informacija o besplatnim prilikama za stjecanje znanja iz gore navedenih područja.


Podijeli: