Europska komisija odobrila je ulaganje više od 86 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj kako bi Hrvatska proširila širokopojasnu infrastrukturu nove generacije, u skladu sa strategijom i politikama EU-a za širokopojasni pristup. Tim će se ulaganjem hrvatskim ruralnim i prigradskim naseljima omogućiti pristup brzim internetskim uslugama u korist građana i lokalnih poduzeća.

Očekuje se da će pristup brzom internetu potaknuti rast poslovanja, proširiti poslovni potencijal te poboljšati produktivnost i konkurentnost. To će biti posebno važno za ruralna obrtnička poduzeća i mikropoduzeća, koji će moći po prvi put pristupiti novim tržištima i imati koristi od e-usluga. Osim toga, Vlada će moći proširiti e-usluge i digitalne obrazovne sustave, uključujući učenje na daljinu.

„Svi Europljani trebali bi imati stabilan i brz pristup internetskim uslugama. To se pokazalo još važnijim u kontekstu pandemije koronavirusa tijekom koje su brojne aktivnosti prebačene u potpunosti u internetski format. Smanjivanjem digitalnog jaza između gradskog i ruralnog stanovništva ovim projektom otvorit će se nove gospodarske mogućnosti i potaknuti društveno-gospodarski razvoj Hrvatske“, rekla je povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira.

Više informacija o ulaganjima koja EU financira u Hrvatskoj dostupno je na otvorenoj podatkovnoj platformi.

Izvor: Europska komisija 


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: