Informacije kojima raspolaže Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:

  • na internetskim stranica (www.ticm.hr),
  • održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
  • neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
  • dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: info@ticm.hr,
  • telefaksom na broj: 040/395 142,
  • telefonom na brojeve: 040/499 405,
  • poštom na adresu: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
  • osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.

Službenik za informiranje je Ivan Plačko, direktor za poslovni razvoj.
(Odluka o imenovanju službenika za informiranje)

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama prosljeđuje se u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Detalje o ostvarivanju prava na pristup informacijama te informacije kojima raspolaže Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. možete pronaći u dokumentu – Odluka o ustrojavanju i katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama – OBRAZAC

Podijeli: