Znajući kako je u kontroliranim uvjetima učenje proporcionalno količini zabave, djelatnica TICM-ovog Odjela za projekte, Sana Đukes, u sklopu Erasmus+ projekta Azimut znanja, u tjednu od 10. do 14. srpnja 2017. godine sudjelovala je na strukturiranom tečaju iz područja projektnog učenja i učenja temeljenog na elementima igre. U okviru istog stekla je bogato teorijsko znanje te praktične vještine primjene navedenih inovativnih metoda u budućim programima obrazovanja odraslih.

Tečaj je održan u Madridu, Kraljevina Španjolska, u organizaciji Colegio Internacional J. H. Newman, dok je ulogu predavača obnašao g. Marcos Garasa koji posjeduje bogato iskustvo u podučavanju učenika različitih profila i dobnih skupina, od djece predškolske dobi pa sve do nastavnog osoblja s visokoobrazovnih institucija.

Prva mobilnost realizirana je s ciljem stjecanja andragoških vještina te odgovarajućeg stručnog znanja koje će rezultirati migracijom s tradicionalnog pristupa na model interaktivne nastave. Naglasak je upravo stavljen na integraciju elemenata projekata i igara u obrazovne programe namijenjene odraslima, uzimajući u obzir specifičnosti njihova podučavanja.

KAKO PODUČAVATI ODRASLE

Prilikom pripreme i izvedbe obrazovnih programa namijenjenih odraslim učenicima potrebno se rukovoditi sljedećim tvrdnjama:

Leadership (vodstvo)Odrasli imaju potrebu za samovođenim učenjem i često preuzimaju ulogu vođe u vlastitom procesu učenja.
Experience (iskustvo)Životno i profesionalno iskustvo svakog učenika je različito te uključuje pogreške, predrasude i sklonosti.
Appeal (apel, priziv)Odrasli su motivirani za učenje kada imaju potrebu nešto znati.
Respect (poštovanje)Predavač mora osigurati uzajamno poštovanje, suradnju, podršku, međusobno povjerenje i zabavu.
Novel Styles (novi stilovi)Odrasli učenici preferiraju inovativne metode poučavanja te bolje reagiraju kada mi se novi sadržaj prezentira na nekoliko različitih načina.

Odrasli se obrazuju s jasnim motivom te naučeno žele primijeniti što je prije moguće, stoga edukatori pri pripremi nastavnog plana trebaju obratiti pažnju na to da je gradivo relevantno potrebama onih koji uče. Cilj koji se želi postići učenjem određuje metodu podučavanja za koju se očekuje da će kod polaznika pobuditi potrebu za učenjem, odnosno za promjenom ponašanja, što je ključan ishod poučavanja.

Učenje temeljeno na projektima i elementima igara dvije su netradicionalne metode koje se često primjenjuju upravo zbog svog pozitivnog efekta na koncentraciju, motivaciju i angažman učenika u procesu stjecanja znanja.

PROJEKTNA NASTAVA

Projektna nastava strukturiran je i poticajan način podučavanja u okviru kojeg učenici stječu praktično znanje kroz individualno i/ili grupno rješavanje konkretnog problema/izazova/zadatka u ograničenom vremenskom razdoblju. Kroz seriju aktivnosti koje čine logičku cjelinu te rezultiraju zajedničkim outputom, učenici ne gube dodir sa stvarnošću već imaju mogućnost iskoristiti svoje postojeće znanje za generiranje konačnog rješenja što je u skladu s preferencijama odraslih učenika. Upravo su oni u središtu procesa učenja, dok je uloga edukatora da usmjerava i savjetuje, no ne i da upravlja njihovim radom.

UČENJE TEMELJENO NA ELEMENTIMA IGRE

Gamification je koncept koji podrazumijeva uvođenje elemenata i principa društvenih i računalnih igara u ne-gamersko okruženje s ciljem poticanja angažmana, produktivnosti, motivacije i učinkovitosti uključenih dionika zadovoljavajući njihove potrebe za natjecanjem, uspoređivanjem, samoizražavanjem i moći. Ovisno o prirodi okruženja, nagrade mogu biti fizički i virtualni bedževi, specijalne karte kojima se ostvaruju pogodnosti vrijedne igračima i druga priznanja koja jasno iskazuju napredak u igri. U kontekstu obrazovanja, kroz primjenu ovog pristupa, učionica postaje mjesto odvijanja prave igre.

S druge strane, game based learning, odnosno učenje temeljeno na elementima igre podrazumijeva primjenu konkretnih igara u realizaciji obrazovnih programa radi obogaćivanja iskustava učenja. Razlike navedenih pristupa sumirane su u sljedećoj grafici.

ZAKLJUČAK

Kompetencije ostvarene sudjelovanjem na strukturiranom tečaju izravno su povezane s potrebom za vještinama neophodnima za provođenje dijela osnovne djelatnosti TICM-a – pripreme i provedbe obrazovnih programa za odrasle učenike. U narednom razdoblju potencijalni poduzetnici, postojeći poduzetnici i njihovi zaposlenici te nezaposlene osobe imat će priliku sudjelovati u besplatnim tečajevima koje će pripremiti i realizirati djelatnici TICM-a. Stoga, pozivamo sve navedene da redovito prate objave na internetskoj stranici i Facebook profilu TICM-a.

Podijeli: