Planiranje Interreg programa između Mađarske i Hrvatske za razdoblje 2021.-2027. započelo je 2019. godine. Program uključuje tri mađarske županije (Zala, Somogy i Baranya) i osam hrvatskih županija (Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska).

Razvojne aktivnosti sljedećeg sedmogodišnjeg razdoblja planiraju se realizirati uz četiri prioriteta, a to su:

  1. Konkurentna pogranična regija,
  2. Zelenija pogranična regija s niskom razinom emisija ugljika,
  3. Uključiva pogranična regija,
  4. Pogranična regija u suradnji.

Nakon odobrenja dokumenata od strane Programskog odbora budućeg Interreg programa između Mađarske i Hrvatske za razdoblje 2021. – 2027., na službenim mrežnim stranicama Programa objavljen je Nacrt Interreg programa (temeljni dokument za iduće programsko razdoblje).

Svi zainteresirani dionici i građani mogu sudjelovati u procesu javnog savjetovanja iznošenjem svojih mišljenja, ideja i komentara na Nacrt, kako bi se isti dodatno poboljšao, pravodobno otklonili mogući nedostaci te izradila što bolja završna verzija Programa.

Komentari, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti najkasnije do 1. srpnja 2022. godine na adresu: info@huhr-cbc.com.

Podijeli: