Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavimaobrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30%.


Raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 25.000.000,00 kuna.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

 • do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području državne skrbi RH i na prvoj skupini otoka,
 • do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području,
 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

*Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za postavljanje projekata EnU i/ili projekata korištenja OIE. 

Opravdani troškovi:

 • nabave i ugradnje mjera (projekata) energetske učinkovitosti (EnU),
 • nabave i ugradnje sustava korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) i
 • stručnog nadzora radova (nastalih nakon objave Poziva).

Neopravdani troškovi:

 • zahvati na građevinskoj ovojnici,
 • izgradnja novih postrojenja,
 • troškovi održavanja,
 • izrada pripremne i projektne dokumentacije,
 • projekti u sustavima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije,
 • troškovi nabave i ugradnje rabljene opreme.

*Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje, dostavljena obvezna dokumentacija mora dokazati ostvarivanje ušteda energije od minimalno 30%, uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa. 

Prijave se mogu podnositi od 14. prosinca 2020. godine od 9:00 sati.

Popis obvezne dokumentacije Zahtjeva, kao i cjelokupan Javni poziv možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: