Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva za 2017. godinu.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetnistva i obrtništva, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

  1. Obrazovne, znanstveno istrazivačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija
  2. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtne komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore (za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva)

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja.

Korisnik moze ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati više povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i obrta i to:

1. Za znanstveno – stručne – skupove i gospodarske manifestacije:

  • do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
  • do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku skup državnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
  • do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

2. Za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Poziv je otvoren danom objave,a rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 60 dana od dana objave.

Podijeli: