Međimurska županija i Grad Čakovec objavili su JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu uz ulicu Josipa Bana Jelačića u Čakovcu u suvlasništvu Međimurske županije i Grada Čakovca.

Radi se o 6 čestica koje se nalaze unutar građevinskog područja Čakovca, u zoni planske oznake M2 koja označava mješovitu, pretežito poslovnu namjenu.

Građevne parcele su opremljene komunalnom infrastrukturom, a početna tržišna jedinična cijena zemljišta iznosi 37,90€/m2.

Ovaj poziv za izražavanje interesa otvoren je za sve prihvatljive ponuđače. Zainteresirani trebaju dostaviti informacije kojim dokazuju sposobnost za obavljanje poslovne djelatnosti koja se može obavljati na ovom području, osobne podatke i podatke o registraciji poduzeća ili obrta, iskustvo i reference s poslova, te broj telefona i ime kontakt osobe. Pri ocjeni prihvatljivosti i sposobnosti subjekata koji su poslali pismo za izražavanje interesa s ponudom su i reference i broj zaposlenih.

Na temelju prikupljenih podataka, Grad Čakovec i Međimurska županija će ocijeniti prihvatljivost ponuđača. Nakon donošenja odgovarajućih odluka, Grad Čakovec i Međimurska županija će obavijestiti sve podnositelje i pozvati ih da sudjeluju u javnom nadmetanju za prodaju zemljišta.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 01/11) uz ulicu Josipa Bana Jelačića Jelačića u Čakovcu – u suvlasništvu Međimurske županije i Grada Čakovca (PDF)


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: