Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/18) župan Međimurske županije objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima
po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/18), u daljnjem tekstu: Program.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2019. godinu, u razdjelu 003-Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, pozicija A100813-Program potpora poduzetnicima u iznosu od 500.000,00 kn.


Vanjske poveznice i dokumenti:

 

Podijeli: