Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju HZZ-a.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,
 • Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema HZZ-u , a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja).

TRAJANJE I FINANCIRANJE MJERA

Trajanje mjera iznosi 12 mjeseci, a dodjeljuju se subvencije u iznosu:

A)

 • do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn
 • za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000 kn

B)

 • do 70.000 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti: rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09), prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33), gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39), građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99), prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1). Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore. Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.
 • do 85.000 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

KAO NEZAPOSLENA OSOBA, KAKO BISTE KORISTILI OVU MJERU TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE:

 • Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
 • Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 • Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
 • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci).

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti, razvijanje poslovanja u inozemstvu i sl. Uz zahtjev je potrebno dostaviti novi skraćeni poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na web stranici www.mjere.hr). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

NAPOMENA:

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Potrebu dokumentaciju i obrasce možete pronaći na sljedećoj poveznici. Postojeći i potencijalni poduzetnici odgovore na svoja pitanja također mogu dobiti u Uredima za poslodavce koji se nalaze u svim područnim i regionalnim uredima HZZ-a.


Podijeli: