Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) zajednički provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja pokretanja vlastitih poduzetničkih pothvata, otvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta te osposobljavanja u skladu sa zahtjevima posla.

Poslodavcima, nezaposlenim osobama u evidenciji HZZ-a te sezonskim radnicima na raspolaganju je sljedeće:

  1. Potpore za zapošljavanje,
  2. Potpore za usavršavanje,
  3. Potpore za samozapošljavanje,
  4. Obrazovanje nezaposlenih,
  5. Osposobljavanje na radnom mjestu,
  6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
  7. Javni rad,
  8. Potpore za očuvanje radnih mjesta,
  9. Stalni sezonac.

Posebno je zanimljiva mjera Potpore za samozapošljavanje, u sklopu koje se putem financijske i savjetodavne podrške poduzetne pojedince, koji su minimalno jedan dan u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, potiče na pokretanje vlastitog poslovnog pothvata. U slučaju da osoba samostalno pokreće poduzeće ista može ostvariti potporu u iznosu do 35.000 HRK uvećano za troškove opremanja radnog mjesta u visini 10.000 HRK ukoliko planira barem jednog djelatnika angažirati u okviru mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 140.000 HRK u slučaju da se četiri osobe udruže u trgovačko društvo.

Kako biste ostvarili pravo na korištenje mjere, bitno je da posjedujete poduzetničku ideju s tržišnim potencijalom koja mora biti kvalitetno opisana u poslovnom planu izrađenom na unaprijed definiranom predlošku. Potencijalni korisnik mora proći i aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu.

Stručnjaci HZZ-a kontinuirano pružaju svoje savjetodavne usluge tijekom procesa apliciranja za dobivanje potpore što primarno podrazumijeva podršku u izradi poslovnog plana, troškovnika ulaganja i prikupljanja ostale potrebne dokumentacije.

Na internetskoj stranici www.mjere.hr dostupne su sve dodatne informacije o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, kriterijima za ocjenjivanja podnesenih prijedloga te obvezama korisnika mjera. Postojeći i potencijalni poduzetnici odgovore na svoja pitanja također mogu dobiti u Uredima za poslodavce koji se nalaze u svim područnim i regionalnim uredima HZZ-a.

Sada je zasigurno pravo vrijeme za realizaciju dobrih ideja i investicijskih planova.

Sretno!

Podijeli: