EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA HRVATSKE

MeetEENg Japan

Cilj radionice: je informiranje lokalnih poduzetnika o načinima poslovanja na japanskom tržištu te upoznavanje s detaljima vezanim za prekogranično ostvarivanje suradnje i osnivanje poduzeća u Japanu.

Organizator: Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, u suradnji sa partnerima iz  EU-Japan Centra

Sudionici: predstavnici MSP-ova

Održavanje: Rijeka, 4. lipnja 2019. godine

Više informacija: http://www.een.hr/hr/kalendar/04-06-2019/meeteeng-japan-rijeka-462019/894


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (HGK)

Međunarodnu investicijsku konferenciju (International investment conference Croatia IICC 2019)

Cilj konferencije: uspostavljanje poslovne suradnje

Organizator: Hrvatska gospodarska komora (HGK), poduzeće Bomis d.o.o.

Sudionici: predstavnici MSP sektora

Održavanje: Split, od 31. svibnja do 1. lipnja 2019. godine

Više informacija: https://www.hgk.hr/medunarodna-investicijska-konferencija-3105-i-0106-2019-hotel-park-split-najava


HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA (HOK)

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju

Cilj sajma: prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu s potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih proizvoda i usluga, s ciljem izvoza te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove.

Organizator: Celjski sejem d.d

Sudionici: predstavnici MSP sektora

Održavanje: Celje, 10. do 15. rujna 2019. godine

Više informacija: https://www.hok.hr/press/novosti/prijavite_se_na_52_medunarodni_obrtnicki_i_poduzetnicki_sajam_u_celju


HAMAG BICRO

PPI2Innovate

Cilj događaja: predstavljanje dobre prakse i primjene postupaka nabave inovacija, odnosno javne nabave inovacija (PPI – Public Procurement of Innovative Solutions) kao novim modelom nabave u rješavanju potreba javnih institucija.

Organizator: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever)

Sudionici: događaj je namijenjen javnim naručiteljima i institucijama Republike Hrvatske.

Održavanje: Zagreb, 5. lipnja 2019. godine

Više informacija: https://hamagbicro.hr/ppi2innovate-radionica-i-okrugli-stolovi-javne-nabave-inovativnih-rjesenja/


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: