Informiranje predstavnika MSP sektora o mogućnostima umrežavanja i prezentacije svojih ideja/proizvoda/usluga relevantnim dionicima poduzetničkog ekosustava u okviru projekta TICM PPI 4.0 MSP za veljača:

EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA HRVATSKE

Hrvatsko-crnogorski gospodarski forum

Cilj gospodarskog foruma: uspostavljanje poslovne suradnje između hrvatskih i crnogorskih poduzeća

Organizator: Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Privredna komora Crne Gore

Sudionici: predstavnici MSP-ova

Održavanje: Zagreb, 12. veljače 2019. godine

Više informacija: www.een.hr/hr/kalendar/13-02-2019/hrvatsko-crnogorski-gospodarski-forum-b2b-razgovori-1322019-zagreb/885


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (HGK)

Innovators Interregional Forum

Cilj gospodarskog foruma:  predstaviti kontekst i metodologiju izrade strategije pametne specijalizacije (MRS3) te upoznati dionike s potencijalom projekta i mogućim utjecajem njegove provedbe na Jadransko-jonsku regiju.

Organizator: Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Sudionici: predstavnici MSP-ova

Održavanje: Zagreb, 1. ožujka 2019. godine

Više informacija: https://www.hgk.hr/najava-innovators-interregional-foruma-u-sklopu-interreg-adrion-projekta-otvoreni-inovacijski-sustav-jadransko-jonske-regije

Međunarodna konferencija turizma posebnih interesa SPLIT B2B

Cilj međunarodne konferencije:  B2B susretu između poduzeća i drugi ponuditelji usluga u turizmu sa predstavnicima organizatora putovanja, specijalista za pojedine posebne interese.

Organizator: Udruga destinacijskih menadžment-kompanija Dalmacije (UMKD)

Sudionici: predstavnici MSP-ova

Održavanje: Split, od 11. do 14 ožujka 2019. godine.

Više informacija: https://www.hgk.hr/medunarodna-konferencija-turizma-posebnih-interesa-splitb2b-najava


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Operativna-tehnička radionica za davatelje digitalnih usluga sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Cilj radionice:  poznavanje gospodarskih subjekata iz područja digitalnih usluga sa provedbom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga(ZKS).

Organizator: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO).

Sudionici: davatelji digitalnih usluga.

Održavanje: Zagreb, 25. veljače 2019. godine.

Više informacija: https://www.mingo.hr/page/poziv-na-operativno-tehnicku-radionicu-za-davatelje-digitalnih-usluga-sukladno-zakonu-o-kibernetickoj-sigurnosti-operatora-kljucnih-usluga-i-davatelja


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: