14. meetup Me<CoDe/> grupe nastavak je prošlog susreta na kojem je tema bila dizajn mobilne aplikacije korištenjem Figme, eksportiranje u Zeplin i integracija s Dropbox Paper aplikacijom.

U nastavku ćemo za izradu programskog dijela aplikacije koristiti Ionic Framework, okvir za razvoj hibridnih mobilnih aplikacija te se upoznati sa značajkama najnovije verzije ovog popularnog alata.

Aplikacija koju će sudionici imati prilike razvijati u sklopu travanjskog meetupa omogućit će im promociju i oglašavanje profesionalnih usluga te ponudu i razmjenu protuusluga s drugim korisnicima.

Meetup će se održati 20. travnja 2018. godine u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje s početkom u 16.30 sati.

14. meetup vodit će Nikola Brežnjak iz poduzeća TelTech Systems ( http://teltech.co/ )

Prijavu za sudjelovanje možete poslati putem stranice grupe: Međimurje Design&Code.

NAPOMENA: za aktivno sudjelovanje na meetupu potrebno je instalirati sljedeći software:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centar Međimurje.

Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Podijeli: