Fond za mala i srednja poduzeća (Fond za MSP-ove) program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna EUR, čija je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva.

Fond za MSP-ove provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u okviru programa Ideas Powered for Business i dio je Akcijskog plana za intelektualno vlasništvo Europske komisije a  provodi se u suradnji s nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica Europske unije (EU). Fond je namijenjen poduzećima koja žele osmisliti svoje strategije u području IV-a i zaštititi svoja prava IV-a na nacionalnoj, regionalnoj razini ili razini EU-a.

Fond nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1500 EUR po poduzeću.

Povrat 75 % iznosa troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan)

Usluga br. 1

Preddijagnostičko ispitivanje IV-a od ključne je važnosti za oblikovanje vaše poslovne strategije u području IV-a. Revizori specijalizirani za IV proučit će vaš poslovni model, vaše proizvode i/ili usluge i planove rasta kako bi za oblikovali odgovarajuću strategiju. Ta vam usluga može pomoći pri donošenju odluke o tome koja ćete prava IV-a prijaviti, kako ćete razvijati svoj portfelj prava IV-a ako ste već registrirali neka prava i kako planirati strategiju za buduća razdoblja.

Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a obuhvaćene ovim programom mogu pružati samo uključeni nacionalni i regionalni uredi za IV na području EU-a. Prije podnošenja prijave, trebali biste provjeriti popis kako biste se uvjerili da ured za IV u vašoj državi članici nudi tu uslugu. Nakon preddijagnostičkog ispitivanja IV-a možete odlučiti i registrirati svoja prava IV-a.

Povrat 50 % iznosa pristojbe za prijavu žiga i dizajna

Usluga br. 2

Razmišljate li o registraciji svojeg žiga ili dizajna na razini EU-a, na regionalnoj (Beneluks) ili nacionalnoj razini, ovaj bi program mogao biti za vas.

Možete zatražiti povrat 50 % iznosa osnovne pristojbe za prijavu žiga i/ili dizajna. Razina teritorijalne zaštite koju odaberete ovisit će o vašoj poslovnoj strategiji i vašim planovima rasta. Međutim, ako niste sigurni što želite prijaviti i na kojem području, usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan, usluga br. 1) mogla bi vam pomoći u donošenju ispravne odluke. Možete se obratiti i svojem nacionalnom ili regionalnom uredu za IV za dodatne informacije.


UVJETI

Fond za MSP-ove namijenjen je izravno malim i srednjim poduzećima sa sjedištem u jednoj od 27 država članica EU-a, a podijeljen je u pet faza tijekom 2021. Ako vaše poduzeće ispunjava uvjete prema službenoj definiciji EU-a za MSP, možete zatražiti potporu za prethodno opisane usluge.

Faze prijava odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

Prijave podnesene izvan svakog od pet naznačenih razdoblja neće se razmatrati. Za uslugu br. 1 ili uslugu br. 2, odnosno za kombinaciju tih dviju usluga, može se podnijeti samo jedna prijava, pri čemu maksimalni iznos povrata uvijek iznosi 1 500 EUR po podnositelju. Ako u nekoj fazi podnesete prijavu za jednu uslugu, prijavu za drugu uslugu možete podnijeti u jednoj od sljedećih faza. Bespovratna sredstva odobravat će se po načelu prvenstva prijave.

Uvjeti, rokovi i druge relevantne informacije o ovoj inicijativi dostupne su na EUIPO-voj stranici Ideas Powered for Business.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: