Projekt Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS) sufinancira se iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Svrha projekta je uvođenje dodatnih programa učenja u postojeći kurikulum institucija za visoko obrazovanje u prekograničnom području. Planirani rezultat projekta je razvoj i uvođenje u kurikulum dva programa učenja, jedan će studente učiti o Industriji 4.0, a drugi o digitalnoj transformaciji. Programe će zajednički razvijati svi partneri na projektu, ali Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) i Sveučilište Pannonia (University of Pannonia, UP) će voditi ovu aktivnost. FOI I UP će ove programe uvrstiti u svoje kurikulume i certificirati ih pa će studenti koji se uključe u programe imati priliku zaraditi određeni broj ECTS bodova.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) kao vodeći partner i poslovni inkubator iz Nagykanizse (Nagykanizsa Asset Managemnet Plc., NKVG) aktivno će sudjelovati u kreiranju programa učenja. Ujedno, oni će organizirati radionice za studente sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

U razdoblju od 20 mjeseci, do kolovoza 2020. pa do ožujka 2022., partneri će studente pripremiti da budu spremni za sve izazove koji ih čekaju na tržištu rada.

Pozivamo sve, a posebno studente i poduzetnike da prate napredak projekta na službenoj web stranici i/ili službenoj Facebook stranici.


Sadržaj je kreiran uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj članka je iskjučiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stajališta Europske unije ili Upravljačkog tijela projekta.

Podijeli: