Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za prijavu međunarodnih suradničkih projekata u program Eurostars 2, namijenjenog poduzećima koja se bave istraživanjem i razvojem. Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Cilj programa je potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika i stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Osnovni kriterij za prijavu je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a  glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem. Ostali partneri na projektu, osim malih i srednjih poduzeća, mogu biti i znanstveno-istraživačke institucije, koje se mogu uključiti u projekt samo kao vanjski suradnici. Posebnost Eurostars programa je da je tržišno orijentiran i da je  temeljen na bottom up pristupu, što znači da se u program mogu uključiti MSP iz svih gospodarskih sektora. Fokus je na inovacijama u području  proizvoda, procesa i usluga, a maksimalno trajanje projekta je 3 godine, nakon čega se očekuje izlazak na tržište. Postotak sufinanciranja je 70% projektnih troškova ili maksimalno 200.000 EUR.

U svrhu olakšanja procesa ulaska u program ove godine je kao novitet uvedena mogućnost predaje online pretprijave HAMAG-BICRO-u, nakon čega će natjecatelji dobiti savjetodavne povratne informacije o svojoj pretprijavi te mogućnost uklanjanja eventualnih uočenih nedostataka. Rok za popunjavanje pretprijave je 12. siječnja 2016., a HAMAG-BICRO će natjecateljima pružiti povratne informacije o pretprijavi do 26. siječnja 2016. godine.

Do konačnog roka za predaju pune prijave 18. veljače 2016. godine, natjecatelji imaju vremena za uklanjanje uočenih nedostataka u projektnoj prijavi.  Odluka o uspješnim prijavama koje su zadovoljile sve propisane uvjete biti će objavljena u srpnju i rujnu 2016. godine.

Detaljnije informacije o Eurostars programu i najčešćim greškama prilikom pisanja projektne prijave, možete pročitati u članku  EU programi za poticanje inovacija.

Izvor: HAMAG-BICRO

Podijeli: