Nakon uspješno provedenog pilot-projekta BOND – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastavlja provedbu druge faze ovog projekta kojim će se doprinijeti stvaranju povoljnijeg poduzetničkog okruženja diljem Republike Hrvatske. Kroz projekt BOND povezali su se poduzetnički centri, inkubatori, akceleratori, razvojne agencije i znanstveno-tehnologijski parkovi u jedinstvenu Mrežu BOND te su razvijene standardizirane visokokvalitetne usluge koje te poduzetničke potporne institucije pružaju poduzetnicima. Unutar 50 poduzetničkih potpornih institucija koje sudjeluju u Mreži PPI-a, nalazi se i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje.

Kroz svoje djelovanje u protekle četiri godine, HAMAG-BICRO se pozicionirao kao centralna točka za svakog poduzetnika. Svjesni specifičnih potreba poduzetnika na lokalnoj razini, Agencija se kroz djelovanje Mreže BOND ‘spustila’ na lokalnu razinu, zahvaljujući čemu smo dobili uvid u svakodnevne izazove lokalnih poduzetnika i specifičnosti njihova poslovanja. Kao Agencija trudimo se biti što dostupniji svakom poduzetniku, a putem Mreže BOND, sad to možemo tehnički realizirati.“, izjavio je Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.

Završna konferencija prve faze projekta BOND.

Kroz prvu fazu projekta uspostavljene su sljedeće usluge za poduzetnike: standardizacija usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a kroz otvaranje ispostava u Čakovcu i Antunovcu, mreža mentora za poduzetnike, dijagnostički alati za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrška PPI-ima prilikom savjetovanja u području društvenog poduzetništva. U drugoj fazi projekta nadogradit će se usluge razvijene kroz prvu fazu, s naglaskom na njihovu digitalizaciju. Između ostalog, to obuhvaća razvoj eLearning modula pomoću kojih će zaposlenici PPI-a nadograđivati svoje znanje. Sva interakcija s poduzetnicima odvijat će se putem digitalne platforme uspostavljene tijekom prve faze projekta, a prikupljene informacije bit će korisna baza podataka koja će poslužiti kreatorima politika (županijama, ministarstvima, lokalnim samoupravama) za analizu, razvoj strategija razvoja i osmišljavanje novih programa za unaprjeđenje poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U planu je i otvaranje novih ispostava u ostalim županijama te proširivanje uspostavljene mreže mentora koji će biti na raspolaganju poduzetnicima za specifična znanja iz područja poljoprivrede, bio-tehnologije, prava intelektualnog vlasništva i slično. Mreža BOND izazvala je interes ostalih PPI-a pa je predviđeno njezino proširenje novim članovima, kao i razvoj tri nove standardizirane usluge za poduzetnike. Među članovima Mreže bit će 15 PPI-a certificiranih za pružanje standardiziranih usluga, pri čemu će biti obuhvaćeno 11 jedinica lokalne (regionalne) samouprave, radi ravnomjerne regionalne pokrivenosti.

Izvor: HAMAG-BICRO

Podijeli: