Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač donio je niz mjera kojima se nastoji olakšati situacija u kojoj su se gospodarstvo i građani našli, zbog mjera ograničenja kretanja i poslovanja, uvedenih kako bi se usporilo širenje virusa.

Osnovica Grada Čakovca prema kojoj se obračunavaju plaće za zaposlenike gradske uprave i gradskih ustanova umanjuje se za 10 posto, a ova odluka bit će na snazi do daljnjeg. Ove godine neće biti isplaćene uskrsnice zaposlenicima Gradske uprave i povezanih ustanova. Također, do daljnjeg se ukidaju i naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća, tijelima i odborima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora i Gradskih kotareva, te članovima Upravnih vijeća i Nadzornih odbora. Do daljnjeg se neće isplaćivati i naknade za rad političkih stranaka.

Od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se poduzeća koja djeluju na području Grada Čakovca, a koja su zbog mjera morala obustaviti svoj rad. Oslobođenje se odnosi na razdoblje do kad će na snazi biti mjere ograničenja.  Za isto razdoblje oslobodit će se i građani koji su zbog ove situacije ostali bez izvora prihoda. Grad Čakovec oslobađa obveznike uplate dospjelih obveza poreza na potrošnju i poreza za korištenje javnih površina, naknade za zakup javnih površina i poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada Čakovca. Također od travnja Grad Čakovec neće izdavati porezna rješenja za korištenje javne površine i račune za zakup. Oslobađaju se obveznici spomeničke rente u visini udjela Grada u tom prihodu za prvo polugodište ove godine.

Grad je iz svog Proračuna pokrio troškove dječjih vrtića u javnom i privatnom vlasništvu, na način da je platio 50 posto ekonomske cijene svim ustanovama i to za cijeli mjesec, bez obzira što dio ožujka nisu radili. Ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Čakovec račune za ožujak koje su dobili roditelji umanjili su za 50 posto. Računi za travanj, koje bi roditelji djece koja polaze vrtiće trebali dobiti u svibnju, neće se isporučivati. Račune za razdoblje kad nema nastave, roditeljima neće izdavati ni Umjetnička škola „Miroslav Magdalenić“ niti one osnovne škole kojima je Čakovec osnivač, a imaju organizirani produženi boravak.

Tijekom razdoblja trajanja mjera ograničenja kretanja i poslovanja GKP Čakom neće naplaćivati dnevnu parkirnu kartu, niti zbrinjavanje otpada građanima i tvrtkama koje su ostale bez izvora prihoda.

Grad Čakovec će u svojem Proračunu osigurati sredstva namijenjenih jednokratnim pomoćima građanima koji će najviše biti pogođeni krizom vezanom uz aktualnu pandemiju.  Za ovu namjenu osigurat će se milijun kuna, a o načinu korištenja ovih sredstava, građane ćemo obavijestiti naknadno.

Grad Čakovec, GKP Čakom, Međimurje-plin i Međimurske vode ranije su donijeli odluku da za vrijeme trajanja mjera neće naplaćivati kamate za već dospjele račune koji nisu plaćeni na vrijeme, a neće se provoditi niti ovršni postupci.

Grad Čakovec apelira na sve privatne tvrtke koje posluju s Gradom Čakovcem ili građanima, poput privatnih predškolskih ustanova, iznajmljivača poslovnih prostora, javnih poduzeća i slično da budu solidarni s onima koji su se zbog ovih mjera našli u financijskim problemima te da iskoriste unutarnje rezerve za smanjenje ili odgodu naplate već izdanih računa. Također, mole se svi privatni poslodavci na području Grada Čakovca da ne otpuštaju radnike te da iskoriste mjere pomoći koje već je ili će tek uvesti i Vlada Republike Hrvatske i grada. Nakon što završe mjere ograničenja kretanja, Grad Čakovec će isplatiti tzv. uskrsnice u iznosu od 150,00 kuna, umirovljenicima s područja Grada Čakovca koji imaju mirovinu manju od 2000 kuna.

Grad Čakovec će ovisno o daljnjem razvoju situacije donositi nove mjere, s posebnim naglaskom na pomoć najugroženijim građanima i gospodarstvu.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: