„Digitalna“ ili „treća industrijska revolucija“ donijela je velike promjenu u načinu kako živimo i radimo. Dostupnost globalne mreže, olakšana komunikacija i doseg globalnog tržišta pogodovali su stvaranju generacija nezavisnih profesionalaca ili „freelancera.“ Fleksibilnost u radu, organizaciji vremena i mogućnost udaljenog rada odlike su nezavisnih profesionalaca što donosi mnoge prednosti ali i izazove s kojima se freelanceri svakodnevno susreću.

Na radionici Freelancing – kako uspješno poslovati kao nezavisni profesionalac, predavač Nino Ćosić, predstavnik Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca (HNDP) i poduzeća Peritus Medium, sudionicima radionice prenio je svoja bogata iskustva rada kao nezavisni profesionalac. Naveo je da u Hrvatskoj ovakav način rada još uvijek nije dovoljno zakonski reguliran te da se sam pojam freelancinga često krivo tumači. Dio problema leži i u činjenici da obrazovni sustav najčešće priprema studente za rad na radnim mjestima u postojećim poduzećima, a manje za samostalni rad. Bez obzira na to, HNDP broj preko 2500 članova, a freelancing postaje sve popularniji u Hrvatskoj.

U traženju poslova i stvaranju kontakata, freelanceri najviše koriste različite platforme kao što su Freelance.com, Upwork, 99designs te mnoge druge. Platforme funkcioniraju kao svojevrsne burze poslova gdje naručitelji objavljuju poslove, a freelanceri mogu odabrati posao prema svojoj stručnosti i znanju. Postoje različiti modeli poslovanja na platformama, a ono što je najveća prednost ovakvog načina traženja poslova je što freelanceri u svakom trenutku mogu birati što i za koga žele raditi. Naravno, postoji i kompetitivni faktor među nezavisnim profesionalcima kao motiv svakome da dobiveni posao odradi što bolje, te na taj način stekne dobre reference koje mu pomažu u dobivanju novih poslova. Vlastiti profil s relevantnim informacijama, kvalitetno odrađeni poslovi, dobre preference i stalno usavršavanje kroz rad odlike su kvalitetnog freelancera.

Veći dio radionice bio je posvećen komunikaciji s klijentima što je najčešće ključni faktor uspješnog poslovanja. Osim platformi, pri komunikaciji s klijentima poželjno je i korištenje drugih kanala poput elektroničke pošte, društvenih mreža, te video konferencijskih alata. Kroz niz praktičnih primjera polaznici su mogli saznati više o načelima kvalitetne komunikacije, a zaključak je da svaki freelancer osim što mora kvalitetno odraditi posao, mora biti i dobar prodavač svojih usluga i proizvoda.

Polaznici radionice pozvani su da se upoznaju s radom Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca (HNDP), a više informacije može se pronaći na www.hdnp.hr

Podijeli: