U utorak 22. rujna 2020. godine potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt TEACH4EDU4 (punog naziva „Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIs“) odobrenog u sklopu programa ErasmusKA203 – Strateška Partnerstva za visoko obrazovanje, između Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Sveučilišta u Zagrebu, kojeg u projektu zastupa Fakultet organizacije i informatike Varaždin.

Projekt će se provoditi od 2. studenog 2020. godine do 1. svibnja 2023. godine, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 296.845,00 €. 

Koordinator projekta je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Organizacije i Informatike, a projektni konzorcij čini još 6 inozemnih partnera:  THE OPEN UNIVERSITY UK, Ujedinjeno Kraljevstvo, ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE, Slovačka, UNIVERZITET U BEOGRADU, Srbija, TALLINN, UNIVERSITY, Estonija, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’AQUILA, Italija, UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, Španjolska.

Glavni cilj projekta je odgovoriti na potrebu Industrije 4.0 kroz strateško partnerstvo, koje će stvoriti viziju i rješenja kako ubrzati odgovarajući prijelaz visokih učilišta u području informatike i srodnih disciplina prema obrazovanju 4.0.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Katalog novih oblika nastave, učenja i ocjenjivanja u Edu 4.0 i srodnih vještina i kompetencija učitelja
  2. Modeli dizajna učenja
  3. Metode suradničke nastave za zajedničke kreativne učionice
  4. Vodič o korištenju podataka o učenju za kreiranje odluka o dizajnu učenja temeljenih na dokazima
  5. Manifest o partnerstvu – prenosivost razvijenih modela

U projekt su uključeni i tzv. podržavajući partneri, a među njima je i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). U okviru projekta TICM će pružati podršku u razvoju kataloga novih vještina i podršku kod problemsko-projektno baziranom učenju u mješovitom (engl. blended) okruženju i razvoju modela dizajna učenja. Osim TICM, konzorcij podržavajućih partnera čine još Tehnološki Park Varaždin, Hrvatski informatički zbor, European Distance and E-Learning Network iz Mađarske i Ringier Axel Springer iz Slovačke.

Učinak projekta planiran je na razini: studenta, nastavnika i institucije. Očekuje se da će nastavnici biti zadovoljni s novim iskustvom podučavanja, razviti nove vještine i kompetencije, te koristiti inovativne pedagogije za razvoj novih predmeta prema načelima Edukacije 4.0 u suradnji s partnerima iz industrije.

Studenti će kroz sudjelovanje na zajedničkim kreativnim učionicama (eng. JCC) efikasno ostvarivati ishode učenja novim metodama učenja, prisustvovati međunarodnim virtualnim timovima, razvijati vještine potrebne u Industriji 4.0, iskusiti „mobilnost od kuće“, povećati svoju angažiranost, svjesnost, samoopažanje te samopromišljanje u procesu učenja.

Nastavničko osoblje u partnerskim institucijama, a kasnije i ostala zainteresirana Sveučilišta, podići će svjesnost o inovativnim pedagogijama, razviti nove kompetencije i vještine, razviti strateška partnerstva na međunarodnoj razini, pridonijeti ostvarenju institucionalnih strateških ciljeva vezano za kontinuirano poboljšanje studijskih programa, razvoj ljudskih resursa i internacionalizaciju, poboljšati ponudu kolegija podržanih inovativnim pedagogijama i metodama učenja, poboljšati standardizaciju praksi učenja i kolegija te poboljšati tehničku podršku za planiranje i vrednovanje aktivnosti učenja i podučavanja.

Inicijalni sastanak održat će se početkom prosinca 2020. online, kada će se i započeti sa aktivnostima izrade prvih rezultata. Koordinator provođenja projekta ispred cijelog međunarodnog konzorcija je izv. prof. dr. sc. Igor Balaban sa Fakulteta organizacije i informatike.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: