Imate inovativni proizvod? Trebate bespovratna sredstva?

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO održala je 1. rujna 2015. godine info webinar na temu otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacije: Eurostars, SME Instrument i Fast Track to Innovation.

Svi zainteresirani mogli su prisustovati jednosatnom webinaru na kojem su bile iznesene sve važnije informacije o gore navedenim programima od strane gosp. Vedrana Đidare, nacionalnog koordinatora EUREKA/Eurostars programa i gosp. Renata Vrebca, nacionalne kontakt osobe za mala i srednja poduzeća za Obzor 2020. U nastavku slijede detaljnije informacije o pojedinim programima, te sažetak svih kriterija i razlika.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij za prijavu je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a  glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (I&R). Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt samo kao vanjski suradnici. Posebnost Eurostars programa je da je tržišno orijentiran i da je  temeljen na bottom up pristupu, što znači da se u program mogu uključiti MSP iz svih gospodarskih sektora. Fokus je na inovacijama u području  proizvoda, procesa i usluga, a maksimalno trajanje projekta je 3 godine, nakon čega se očekuje izlazak na tržište. EUREKA program u Hrvatskoj službeno traje od 1985. godine, a od ukupno prijavljena 132 projekta, ugovoreno ih je 68 ukupne vrijednosti 60.800.800,00 HRK.Eurostars

Eurostars i Eureka program se razlikuju u nekoliko kriterija. EUREKA djeluje na nacionalnoj razini, dok Eurostars obuhvaća područje cijele Europe, što implicira veću konkurenciju ukoliko se prijavljuje na Eurostars program. Proces aplikacije, evaluacija, te rokovi prijave također su drugačiji; tako da se kod Eurostars programa prijavljuje putem centralizirane on-line prijave, rokovi su raspisani dva put godišnje, a evaluacija je također centralizirana. Kod EUREKE konkuriraju projekti na nacionalnoj razini, rokovi su raspisani putem javnih poziva, a evaluacija je decentralizirana.

Glavni kriterij koji MSP koji se prijavljuje za Eurostars mora zadovoljiti jest da zapošljava najmanje 10% radne snage koja se bavi I&R, odnosno najmanje 10% godišnjeg prometa poduzeća mora biti usmjereno prema I&R. Kriterij radne snage se mjeri brojem zaposlenih ili u broju radnih sati.  Postotak sufinanciranja je 70% projektnih troškova ili maksimalno 200.000 EUR, a sljedeći rok za prijavu je 17. rujan 2015., odnosno 18. veljače 2016. godine. Bitno je naglasiti da, ukoliko projektna prijava ne prođe na prvom roku, može se unaprijediti temeljem dobivene ocjene i prijaviti na sljedećem roku. Proračun za 2016. godinu iznosi 4.9 miljuna HRK.

Neke od najčešćih grešaka koje su se javljale u prijašnjih prijavama su:

 • Postoje slična ili ista rješenja na tržištu – naglasak je na inovacijama, te prijavljeni projekt mora biti inovativne prirode. Ukoliko već postoji slično rješenje na tržištu, potrebno je objasniti zašto je vaše rješenje bolje od ponuđenog.
 • Nedokazan financijski kapacitet za provođenje projekta – Eurostars sudjeluje u financiranju sa 70%, ostatak mora biti osiguran od strane prijavitelja. Prilikom prijave potrebno je priložiti bankovnu garanciju, zahtjev za kreditom, potvrdu o sredstvima, tj. bilo kakav instrument koji dokazuje da je prijavitelj financijski sposoban provesti projekt.
 • Nejasan način komercijalizacije – komercijalizacija inovacije mora biti opisana na konkretan i opipljiv način.
 • Nedovoljna razina iskustva od strane partnera – pomno odabrani partneri sa iskustvom u I&R te provedbi projekata su korak bliže pozitivnoj evaluaciji. Prilikom selekcije i prijave, potrebno je naglasiti reference, ekspertize i vještine.
 • Partneri ne surađuju – projekt ne smije biti izrađen tako da jedno vremensko razdobolje radi jedan partner, a sljedeće drugi partner. Potrebno je ostvariti kontinuiranu sinergiju između partnera.

Kao zadnji savjet, pri ispunjavanju projektne prijave, potrebno je konkretno odgovoriti na sljedeća pitanja:

 1. Koja je vaša inovacija?
 2. Koje je vaše tržište?
 3. Kako ćete plasirati vaš proizvod?
 4. Tko su članovi vašeg konzorcija?

SME instrument je program koji nudi cjelovitu podršku kroz sve faze inovacijskog ciklusa – od istraživanja tržišta, izrade prototipa i testiranja, do mentoriranja i podrške u smislu povezivanja. Program je namijenjen mikro, malim i srednje velikim poduzećima koja imaju visoko inovativan, tj. disruptivan proizvod, a cilj im je izlazak na međunarodno tržište. Samo u 2015. godini na raspolaganju stoji 264.57 mil. EUR u obliku bespovratnih sredstava. Razlika u odnosu na Eurostars/EUREKU je da je kod SME instrumenta moguće prijavljivati projekte unutar 13 definiranih područja.The SME Instrument

Program je struktruiran kroz 3 faze. U prvoj fazi – Koncept i procjena izvodljivosti, koja može trajati do najviše 6 mjeseci, moguće je dobiti lump sum iznos od 50.000 EUR te mentorsku podršku od strane EU. Mala i srednja poduzeća mogu dobiti sredstva za istraživanje znanstvene i tehničke izvedivosti te komercijalnog potencijala projektne ideje (Potvrda koncepta – POC) s ciljem daljnjeg razvoja projekta. Pozitivan ishod ove faze omogućava prijavitelju financiranje u okviru sljedeće faze.

Druga faza – Istraživanje i razvoj, tržišna demonstracija i replikacija podržava inovativne projektne prijedloge usmjerene ka rješavanju specifičnih izazova, koje istodobno poboljšavaju konkurentnost i rast poduzeća. Naglasak je na demonstracijskim aktivnostima poput istraživanja, testiranja, izrade prototipa, studije obuhvata, dizajna, usmjeravanja inovativnih procesa, proizvoda i usluga, itd., te tržišnim replikacijama. Posebna pozornost treba biti usmjerena zaštiti intelektualnog vlasništva i mogućnosti komercijalne eksploatacije. Prijavitelji se mogu prijaviti na drugu fazu, bez da su prošli prvu fazu, ukoliko imaju već razrađeni poslovni plan, te provedena potrebna istraživanja. Ukupna vrijednost projektnih prijava može biti u rangu od 0.5 do 2.5 milljuna EUR, no to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose. Stopa sufinanciranja iznosi 70%, dok u nekim slučajevima može biti i 100% ukoliko je snažno naglašena istraživačka komponenta. Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je između 12 i 24 mjeseci.

Komercijalizacija, kao treća faza, nudi mogućnost podrške u umrežavanju putem povezivanja sa privatnim investitorima, podrška u pristupu rizičnom kapitalu i ostale aktivnosti vezane uz podršku inovatorima od strane Europske poduzetničke mreže. Direktno financiranje u ovoj fazi nije podržano.

Evaluacija projektnih prijava odvija se na europskoj razini i to na sljedeći način: svaka projektna prijava je  evaluirana od strane 4 nezavisna evaluatora. Projektna prijava se ocjenjuje prema 3 glavna kriterija – utjecaj, implementacija i izvrsnost. Nakon završetka ocjenjivanja od strane evaluatora, najviša i najniža ocjena se brišu, te se od preostale dvije ocjene uzima aritmetička sredina, koja predstavlja konačnu ocjenu projektne prijave. Projektna prijava mora zadovoljiti bodovni prag od 13 bodova (od ukupnih 15). Ocjenjivanje je poprilično striktno, čemu u prilog govore i posljednji statistički podaci za prijavu na Fazu 1 – na zadnja dva poziva pristiglo je 4610 prijava, od kojih je 554 prešlo bodovni prag, a bespovratna sredstva dobile su samo 361 projektne prijave.

Nakon završena dva kruga evaluacija, evaluatori su prezentirali greške koje se najčešće ponavljaju prilikom pisanja projekta:

 • Niska razina inovativnosti – planira se razvijanje proizvoda koji već postoji na tržištu
 • slaba uvjerljivost prilikom opisivanja poduzeća – treba točno navesti razloge zašto će vaše poduzeće biti bolje od konkurencije
 • nema dovoljno informacija o konkurentskim rješenjima
 • predlaže se samo ideja bez ikakvog koncepta za komercijalizaciju
 • prevelik fokus na projekt, a nedovoljan na poslovnu priliku.

Sljedeći rokovi za prijavu na SME instrument su 17. rujan, te 25. studeni 2015. godine.

Fast Track to Innovation (FTI) je jedina potpuno bottom up mjera u Obzoru 2020 namijenjena inovacijskim aktivnostima koje su blizu komercijalizacije (close to market innovations) i otvorena za sve tipove sudionika. Polazna ideja prilikom kreiranja ovog programa je bila da se maksimalno smanji vrijeme između ideje i konačne realizacije na tržištu. Program nastoji ubrzati proces komercijalizacije pružajući širok raspon mogućnosti za financiranje projektnih ideja te povećati sudjelovanje industrije, MSP-a i kandidata početnika (startup-a) u programu Obzor 2020.

Specifičan cilj FTI pilot natječaja je njegovati multidisciplinarni te transektorski pristup. FTI projekti moraju biti poslovno orijentirani te jasno demonstrirati realnu mogućnost za brzu implementaciju inovacije na tržište. Ciljna kategorija su relativno zrele nove tehnologije, koncepti, procesi te poslovni modeli kojima je potreban posljednji razvojni korak kako bi postigli širu implementaciju na tržištu.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri projektna partnera iz tri različite države članice programa Obzor 2020. Najveći mogući broj projektnih partnera je 5 pri čemu konzorcij mora sadržavati sudionike iz industrijskog sektora. Ukupan iznos raspoloživih sredstava u FTI programu je 100.000.000 EUR. Najviši mogući iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava po projektu je 3.000.000 EUR, a EU sufinancira troškove u iznosu od 70%. U sklopu programa sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:

 • Napredne i specifične I&R aktivnosti
 • napredno testiranje performansi, pilot projekti, demonstracija aktivnosti
 • validacija rješenja u stvarnim okolnostima/certificiranje
 • validacija poslovnog modela

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijava je 1. prosinac 2015. godine.

TABLICA 1: Usporedba programa

 EurostarsSME instrumentFast Track to Innovation
KORISNICII&R MSPInovativni MSPInovativne organizacije
KONZORCIJMinimalno 2 međunarodna partneraMinimalno 1 prijavitelj3-5 međunarodnih partnera
TEMATSKA PODRUČJABottom upTematska područjaBottom up
BUDŽET0,2 mil EUR0,05 – 2,5 mil EURDo 3 mil EUR
SUFINANCIRANJE50 – 70%70%70%
VRIJEME UGOVARANJAManje od 7 mjeseci3- 6 mjeseci6 mjeseci
USPJEŠNOST23%10-12%5%

Ukoliko smatrate da imate inovaciju koja ima potencijal za prijavu na jedan od opisanih programa, obratite nam se za analizu ideje i više informacija o natječaju na koji bi mogla biti aplicirana.

Kontaktirati nas možete na broj telefona 040 499 405 ili elektroničkom poštom na info[at]ticm.hr.

Nacionalna kontakt osoba za Eurostars&EUREKA: Vedran Đidara – vedran.didara[at]hamagbicro.hr.

Nacionalna kontakt osoba za SME instrument & FTI: Renato Vrebac – renato.vrebac[at]hamagbicro.hr.

Snimka webinara dostupna je na sljedećoj poveznici.

Podijeli: