Hrvatska banka za obnovu i razvitak HBOR i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije MRRFEU potpisali su sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta ESIF Krediti za rast i razvoj. HBOR je, temeljem navedenog Sporazuma, ovlašten upravljati sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a za suradnju u realizaciji ESIF kredita su odabrane tri poslovne banke: Privredna banka Zagreb (PBZ), Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Zagrebačka banka d.d., s kojima je HBOR zaključio Sporazum o financiranju za provedbu ovog financijskog instrumenta.

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima. 50% sredstava dostupnih u okviru ovog financijskog instrumenta financirano je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ESIF, a 50% će financirati poslovne banke. Poduzetnici će polovicu ukupnog iznosa odobrenog kredita otplaćivati po kamatnoj stopi od 0%, a drugu polovicu iznosa će otplaćivati po tržišnim kamatnim stopama definiranim od strane poslovnih banaka. Dodatna pogodnost za poduzetnike, u okviru ovog financijskog instrumenta, je oslobođenje od plaćanja svih naknada za obradu, sklapanje i korištenje kredita.

Korisnici ESIF kredita za rast i razvoj mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci. Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF kredit.

Sredstva je dopušteno koristiti za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih sredstava, a do 30% iznosa kredita dopušteno je koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.

Najniži iznos kredita koji može biti odobren poduzetniku je 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviši iznos 3 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, dok je za sektor turizma najveći mogući iznos kredita 10 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. U sklopu ovog financijskog instrumenta, poduzetnicima su dostupna sredstva u ukupnom iznosu od 200 milijuna eura.

Kredite se odobravaju na rok od 12 godina (uz dvije godine počeka), za sektor turizma do 17 godina (uz 4 godine počeka).

Zahtjev za dodjelu kredita podnosi se poslovnim bankama – koje surađuju s HBOR-om. Poslovne banke samostalno procjenjuju poduzetnika i njegovo ulaganje koje mora biti u skladu s Programom kreditiranja, održivo s ekonomskog, tehničkog i financijskog aspekta. U slučaju pozitivne ocjene, poslovna banka s poduzetnikom sklapa ugovor o kreditu u svoje ime i za svoj račun (u pogledu svog udjela kreditu) te u ime i za račun HBOR-a (u pogledu ESIF udjela u kreditu). Potporu sadržanu u kreditu dodjeljuje HBOR.

Detaljnije informacije o kreditima, uključujući opis prihvatljivih poduzetnika, sektora djelatnosti i proceduru podnošenja zahtijeva za kreditom dostupni su u Programu kreditiranja – ESIF Krediti za rast i razvoj.

Izvor: HBOR, službene web stranice

Podijeli: