Kao dio projekta Azimut znanja financiranog iz Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport kao dio ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, direktor TICM-a Ivan Plačko sudjelovao je u seminaru pod nazivom Project and Competence Based Learning: Innovative and effective methods and tools održanom od 19. do 23. veljače 2018. u Londonu. Tečaj je održan u kreativnom i co-working prostoru Locus of Walthamstow, a vodio ga je Alessandro Gariano iz poduzeća Enjoy Italy. Svrha tečaja bila je usvajanje novih znanja i vještina o pristupima učenju temeljenim na projektnom pristupu i kompetencijama uz poseban naglasak na usvajanje inovativnih i učinkovitih obrazovnih metoda i alata. U okviru edukacije napravljen je teoretski uvod s pregledom ključnih kompetencija i vještina za 21. stoljeće te su predstavljeni sustavi i portali koji opisuju ključne kompetencije kao što su npr. KeyCoNet, Key Competences for Lifelong Learning Europske komisije, ESCO – Europske vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja, EntreComp – The Entrepreneurship Competence Framework, Skills Panorama i drugi.

Polaznici tijekom teoretskog dijela tečaja

Nakon uvoda predstavljeni su koncepti flipped, suradničkog i blended učenja te primjeri njihove praktične primjene  u nekima od europskih zemalja. Korisno je bilo poznati se s primjerima inovativnih pristupa strukturiranju obrazovnih programa kao npr.  iTEC projekt, Inventors4Change projekt, Future Classroom Lab, Educause i drugi. Najveći dio tečaja bio je posvećen praktičnom radu na nizu online platformi i korištenje korisnih online alata. Praktičan rad je strukturiran kroz grupu na informatičkoj platformi za upravljanje virtualnim učionicama Edmodo u kojoj su bili dostupni zadaci i dijeljeni su uradci polaznika tečaja. Predavanja su bila dostupna na platformi Tes Teach te su se na taj način i polaznici upoznali s mogućnostima ove platforme. Polaznici su upoznati s platformom za edukacijske alate Edshelf, koristili su aplikacije Symbalooedu, Padlet, Glogster, Powtoon, Canva, Educreations, Mysimpleshow, Bookcreator, Calameo, Makebeliefs comics, Edpuzzle, Ted Ed, PlayPosit, Kapwing i niz drugih. Dobivši ovako opširan pregled dostupnih aplikacija, polaznicima će biti lakše odabrati alate koji se uklapaju u njihove obrazovne programe.

Praktičan rad korištenjem niza online alata

Dvanaest polaznika iz pet europskih zemalja se tijekom studijskog posjeta školi Walthamstow School for Girls imalo prilike upoznati se s obrazovnim sustavom Velike Britanije. Ravnateljica i njezini suradnici upoznali su polaznike s inovativnim pristupima obrazovanju koji primjenjuje ova škola koji su ju plasirali među 10% najuspješnijih u državi. Nakon predavanja organiziran je i obilazak učionica, radionica i ostalih dijelova škole.

Walthamstow School for Girls – prezentacija rada škole

Projekt Azimut znanja osmišljen je sa svrhom usvajanja učinkovitih pristupa realizaciji programa prilagođenih obrazovanju odraslih primjenjujući pritom inovativne metode podučavanja, poput učenja temeljenog na igri, projektnom i zadatkovnom pristupu, korištenju tehnologije i sl. Osim navedenog, projekt doprinosi profesionalnom razvoju djelatnika TICM-a kroz stjecanje andragoških vještina uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti. Djelatnici TICM-a kroz pohađanje strukturiranih obrazovnih programa razvijaju svoje obrazovne kompetencije  koje će primjenjivati prilikom pripreme i realizacije edukacija iz područja poduzetništva i informatike i ostalih tema.

Polaznici tečaja ispred Walthamstow School for Girls

Podijeli: