Cilj radionice je kroz vježbe, praktične primjere i predavanja upoznati sudionike s korištenjem integriranih informacijskih sustava u svrhu poboljšanja poslovnih procesa. Bit će prikazan proces sustavne informatizacije tvrtke od začetka projekta do njegove potpune primjene i integracije u poslovni sustav. Sudionici radionice će također imati prilike sami izraditi analizu i prijedlog informatizacije što će im pomoći u planiranju daljnje informatizacije njihove tvrtke. Radionica je namijenjena donositeljima odluka u malim i srednjim poduzećima te zaposlenicima u prodaji i informatičkom odjelu.


Program radionice:

9:00 – 9:30

Uvod u radionicu – ciljevi

ERP sustavi – cjeloviti proizvodno-poslovni informacijski sustavi

9:30 – 9:45

Vježba– Izrada dijagrama akcije za proces naručivanja

9:45 –  10:30

Sadržaj i struktura ERP sustava

10:30 – 10:45

Pauza

10:45 – 12:15

Nedostaci ERP sustava

Nabava i uvođenje ERP sustava

12:15 – 12:30

Vježba – Izrada GAP analize između primjera softvera i studija slučaja poduzeća

12:30 – 12:45

Pauza

12:45 – 14:15

Elektronska razmjena dokumenata između ERP sustava

Upravljanje lancem nabave (SCM)

Upravljanje odnosima s kupcima (CRM)

14:15 – 14:30

Vježba – Simulacija lanca nabave i naručivanje između više timova

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj sudionika ograničen. Kako bi se prijavili za sudjelovanje, ispunjeni prijavni obrazac pošaljite na adresu elektroničke pošte:eposlovanje@redea.hr ili na broj faksa: 040 395 542. Krajnji rok za prijavu je 7. 10. 2011. godine.
Dodatne informacije o radionici možete dobiti putem telefona pozivom na broj 040 395 560.
Predavač:
 
mr.sc. Franjo Cimerman diplomirao je i magistrirao na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Trenutno je apsolvent na doktorskom studiju na području ERP sustava i informatizaciji proizvodnih sustava. Osim znanstvenog usavršavanja, ima bogato praktično iskustvo na području ERP sustava. Od 2004. godine je vlasnik i direktor poduzeća Cimerman Software koje se bavi izgradnjom i implementacijom ERP sustava i sličnih softverskih rješenja. Jedan je od osnivača i dopredsjednik Međimurskog IT clustera, udruženja 11 međimurskih informatičkih poduzeća kojima je cilj zajednički razvoj i implementacija složenih softverskihproizvoda.
Podijeli: