Kroz Proof of concept (PoC) projekt proveden uz sufinanciranje HAMAG-BICRO-a i uz podršku Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, razvojni inženjeri Cognitio elektronike razvili su elektromagnetni mehanizam za bušenje metodom udaranja koji, umjesto sadašnjih hidrauličkih, mehaničkih i pneumatskih rješenja, koristi elektromagnetni udarač što ga čini učinkovitijim, kompaktnijim, tišim i izdržljivijim.

PoC projekt Elektromagnetni mehanizam za bušenje metodom udaranja – EPD, poduzeća Cognitio elektronika d.o.o., u čijoj je pripremi i praćenju provedbe sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), uspješno je završen krajem svibnja. Cognitio elektronika bavi se razvojem i proizvodnjom električnih uređaja i strojeva. Imaju dvadeset godina iskustva u elektronici i procesnoj automatizaciji, a u zadnjih pet godina usredotočeni su na proizvodnju kontrolera motora.

Projekt EPD (kratica od engleskog naziva „Electromagnetic mechanism for percussion drilling“) u trajanju od 12 mjeseci, ukupne vrijednosti 285.088,35 HRK, sufinanciran je u okviru 6. kruga Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projektom se željelo umanjiti negativne strane hidrauličkih, mehaničkih i pneumatskih rješenja koja se trenutno koriste i razviti prototip novog elektromagnetnog rješenja koje će se biti plasirano na tržište.

Osnovni proces u rudarstvu je bušenje stijene koja nosi rudaču kako bi se mogao postaviti eksploziv. Proces bušenja sastoji se od udara u stijenu i zaokreta kojim se zdrobljeni dio uklanja što se ponavlja sve dok bušotina ne bude odgovarajuće veličine. Dok suvremena tehnologija za pokretanje udarnog, odnosno translacijskog dijela u komercijalnim bušilicama koristi pneumatski ili hidraulički motor, inicijalni proračuni pokazali su da je elektromagnetni udarač (EPD), koji je osmislio razvojni tim Cognitio elektronike, učinkovitije, kompaktnije i tiše rješenje od postojećih. Cilj projekta bio je dokazati tehničku izvedivost ovog sustava. Proračun sile i frekvencije udaranja proveden je u programu za proračun elektromagnetnog polja. Kako parametri ne mogu u potpunosti odgovarati stvarnom materijalu izrađen je prototip u svrhu provjere elektromagnetnih svojstava te postizanja neophodne frekvencije i sile udaranja. Razvijeni prototip zadovoljava sve inicijalno zadane performanse: 40 do 50% bolju energetsku učinkovitost, buku ispod 100 dB te trajnost od 1000 radnih sati, a inicijalno postavljena energija udara od 50 J premašena je te prototip postiže energiju udara od 60 J pri frekvenciji od 40-45 Hz. Prototip dokazuje izvedivost koncepta, a izvođenje statičkog i dinamičkog testa ukazuje na moguće poboljšanje u slučaju proizvodnje. Uspješno izvedenim prototipiranjem stvoreni su preduvjeti za komercijalizaciju rezultata projekta za što poduzeće ima jasne planove u vidu tehničke optimizacije rješenja, otklanjanja tehničkih problema uočenih na prototipu te definiranju prodajnih kanala.

Spomenuti projekt jedan je od ukupno četiri projekata čiju je provedbu tijekom 2016. i 2017. godine pratio TICM, kao prepoznati centar za provedbu PoC programa. Već prije predstavljen je projekt poduzeća Rimac Automobili. TICM je pružao savjetodavne usluge korisnicima prilikom pripreme projektne prijave, pripreme za evaluacijski odbor, praćenja napretka projekta, analize periodičnih stručnih i financijskih izvješća o ostvarenim rezultatima te provedbe drugih aktivnosti nužnih za uspješnu realizaciju projekta. Tijekom prethodnih šest krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 22 ukupne vrijednosti 8 milijuna kuna.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije kako bi se smanjio rizik investicije u kasnijim fazama. Više informacija o Programu provjere inovativnog koncepta za privatni i javni sektor možete pronaći na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Ilustracija; Izvor: www.mining.com

Podijeli: