Otvoren je novi poziv za financiranje razvoja inovacija iz područja zdravlja, a prijaviti se mogu konzorciji dviju ili više organizacija od kojih barem jedna treba biti akademski, a jedna neakademski partner. U ovom je slučaju akademski partner određen kao organizacija posvećena obrazovanju i istraživanju koja izdaje diplome.

Ulazni projekt mora imati određenu razinu zrelosti tzv. Innovation Maturity Level (IML)IML određuje četiri područja:  tehnološko, regulatorno,  kliničko i marketing/poslovanje. Tako, na primjer, ulazni projekti trebaju biti na početku proof of concept razine u bar dvama od četiriju područja.

Svi kriteriji za prihvatljivost prijavitelja i projekta, kao i pravila financiranja, razrađeni su u projektnoj dokumentaciji na mrežnoj stranici EIT Healtha:

Rok za prijavu projekta je 10. veljače 2020. do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Prijava se podnosi putem online obrasca.

U sklopu projekta financiraju se aktivnosti koje doprinose razvoju inovacije te približavaju rješenje izlasku na tržište.  Projekti su kratki i fokusirani te je planirano razdoblje provedbe do 9 mjeseci (od travnja do prosinca 2020.)Ukupna potpora projektu može iznositi 75.000 EUR, pri čemu najviša potpora po partneru može iznositi 50.000 EUR, uz dodatna ograničenja za povezane organizacije (affilated entities).

Za sve zaineresirane prijavitelje EIT Health organizira mrežni seminar (webinar) u sklopu kojega će detaljnije objasniti prijavni postupak i obrazac te će prezentirati savjete za uspješnu projektnu prijavu.  Mrežni će se seminar održati u utorak 21. siječnja 2020. u 10.00, a može mu se pristupiti putem poveznice.

Za dodatnu potporu pri prijavi projekta javite se na e-adresu:  EITHealthHub@unizg.hr

Podijeli: