Datum                        Termin                         Tema

14.11.2012.                14.00 – 19.00                Operativni sustav Windows 7 – primjena

15.11.2012.                14.00 – 19.00                Obrada teksta – Microsoft Word 2010 (osnove)

21.11.2012.                14.00 – 19.00                Obrada teksta – Microsoft Word 2010 (napredno)

23.11.2012.                14.00 – 19.00                Elektronička pošta i Internet

Edukacija će se održati u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje i Udrugom „Mladi informatičari Strahoninca (MIS)“.

Tijekom edukacije svakom će polazniku biti omogućeno korištenje osobnog računala  i softvera potrebnih za odvijanje edukacije. Za sudjelovanje na edukaciji nisu potrebna informatička predznanja.

Molimo Vas da popunjeni obrazac pošaljete najkasnije do 09. studenog 2012. na adresu redea@redea.hr ili faksom na 395 -142, a prijaviti se možete i telefonom na 395-560.

Broj mjesta je ograničen.

O predavačima;

Darinka Drabić, dipl. ing. predaje informatiku u Gimnaziji Čakovec i voditelj je županijskog aktiva informatičara Međimurske županije gdje ujedno obavlja i funkciju profesionalnog savjetnika. Certificirani je predavač i ispitivač ECDL-a programa.

Dejan Drabić, dipl. ing. dugogodišnji je organizator i predavač informatičkih tečajeva u području ECDL programa. Predsjednik je udruge „Mladi informatičari Strahoninca (MIS)“, član Izvršnog odbora „Hrvatskog saveza informatičara“ i dugogodišnji mentor učenicima na državnim informatičkim natjecanjima.

PRIJAVNI OBRAZAC

Podijeli: