Finalisti Natječaja za poduzetničke ideje mladih će pohađati besplatne tromjesečne radionice u sklopu projekta, surađivati sa studentima Međimurskog veleučilišta kao mentorima pri razvoju poduzetničke ideje te konzultantima iz CEDRE Čakovec, dobiti savjetovanje za pisanje poslovnog plana, steći dodatna znanja s područja poduzetništva i dobiti plaćenu tromjesečnu inkubaciju u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. Prilika je to za predstavljanje potencijalnim ulagačima, širenje mreže poslovnih kontakata te promociju sebe i svoje poduzetničke ideje široj javnosti.

Od prosinca 2013. do veljače 2014. trajala je “peer to peer” edukacija studenata druge i treće godine studija menadžmenta turizma i sporta s Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. U edukaciju je bilo uključeno 17 studenata, dok je njih petero odabrano da postanu treneri društvenog poduzetništva i da prenose svoja znanja mladim (ne)zaposlenim osobama. Studenti koji su postali mentori su: Maja Vuk, Tihana Platužić, Martin Gepert, Maja Sopić i Leana Dugi.

Voditelj projekta “”MVP – Mladi, vrijedni, poduzetni” je udruga Autonomni centar – ACT, a partneri na projektu su Međimursko veleučilište u Čakovcu, CEDRA Čakovec, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. i Hrvatski zavod za zapošljavanje, PS Čakovec. Projekt se provodi od 26. studenog 2013., traje do 25. studenog 2014., a potpomognut je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

Više o projektu može se pronaći na Facebook stranici udruge Autonomni centar – ACT www.facebook.com/autonomni.centar i na web i Facebook stranicama projektnih partnera.

Podijeli: