Organizacije diljem Europske unije prosječno godišnje utroše i do 11 milijardi EUR pripremajući projektne prijedloge koji na kraju nisu odabrani za financiranje. Čak 75% svih pripremljenih projektnih prijava je odbijeno tijekom neke faze evaluacija, a svaki novi natječaj zahtjeva značajan ulog resursa, u smislu vremena i rada neophodnog za potpuno razumijevanje natječajne dokumentacije i temeljitu pripremu prijava

ERASMUS + LOGO

I dok se opseg i vrijednost nacionalnih i europskih programa namijenjenih financiranju projekata gospodarskog i javnog sektora povećava iz godine u godinu, proporcionalno tome raste i vjerojatnost da će se prijavitelj suočiti sa složenom i opširnom natječajnom dokumentacijom koju najprije mora razumjeti te zatim i oblikovati predloženi projekt sukladno propozicijama aktualnog poziva. Teret nije stavljen samo na potencijalne prijavitelje već i na subjekte koji pružaju savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata te stoga postoji potreba za redovitim informiranjem i usavršavanjem u području upravljanja projektnim ciklusom. Navedena potreba je prepoznata i od strane djelatnika Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. koji su u sklopu Erasmus + projekta „Kompas znanja“, iniciranog s ciljem jačanje operativnog kapaciteta TICM-a u području projektnog menadžmenta, upravljanja ljudskim potencijalima, razvoja mentorskih vještina te korištenja društvenih medija kao komunikacijskih, marketinških i edukativnih alata u poslovanju, u sklopu prvog programa mobilnosti sudjelovali su na petodnevnom specijalističkom osposobljavanju u Grčkoj.

Za organizaciju edukacije naziva „PAMEEP – Plan and Manage Effectively your European funded Project /  Planiranje i djelotvorno upravljanje EU projektimabila je zadužena organizacija koja provodi intenzivne programe obrazovanja odraslih te nudi usluge savjetovanja i cjelovite pripreme EU projekata, NSF CYBERALL ACCESS. Predavač Nikolaos Floratos posjeduje 19-godišnje iskustvo u planiranju i upravljanju projektima iz područja istraživanja i razvoja, obrazovanja, ICT-a, socijalne inkluzije i poduzetništva te 13-godišnje iskustvo kao evaluator Europske komisije što je dokaz njegove stručnosti i temelj za isporuku kvalitetne edukacije.

Goran Levačić, voditelj inkubacije i edukacije u TICM-u, i Sana Đukes, stručna suradnica u Odjelu za projekte, u razdoblju od 4. do 8. travnja 2016. godine imali su prilike dodatno usavršiti svoje znanje iz sljedećih područja:

  • identificiranja relevantnih prilika za financiranje inovativnih projekata na nacionalnoj i europskoj razini, s naglaskom na projekte namijenjene poslovnom i obrazovnom sektoru,
  • učinkovite priprema te isporuke kvalitetnih projektnih prijedloga u potpunosti usklađenih s propozicijama natječaja,
  • financijskog upravljanja projektima,
  • upravljanja vremenom i kvalitetom na projektu,
  • upravljanja rizicima,
  • upravljanja ljudskim resursima uz razvoj vještina vođenja i delegiranja,
  • osiguranja vidljivosti projekta s naglaskom na oblikovanje učinkovite strategije diseminacije,
  • razumijevanja životnog ciklusa projekata: od iniciranja, planiranja, realizacije, kontrole i zaključivanja projekata te osiguranja održivosti projektnih rezultata, itd.

Znanje unaprijeđeno sudjelovanjem u opisanom programu osposobljavanja djelatnicima TICM-a će biti od izravne koristi prilikom pripreme i provedbe vlastitih projekata namijenjenih daljnjem razvoju poduzetničkog potpornog okruženja, jačanju operativnog kapaciteta na regionalnoj razini te povezivanju poslovnog i obrazovnog sektora. Također, stečene vještine će se primjenjivati i u realizaciji savjetodavnih i edukativnih aktivnosti usmjerenih ciljnim skupinama TICM-a, s primarnim naglaskom na potencijalne i postojeće poduzetnike.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: