Međimurska županija će provoditi program sufinanciranja izrade projektne dokumentacije međimurskim poduzetnicima u okviru natječaja E-impuls, raspisanog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta (MINPO). Podsjećamo, E-impuls je otvoren do 30. rujna 2016. godine, a u okviru natječaja, mikro i mali poduzetnici mogu dobiti bespovratna sredstva u visini od 30.000 do 300.000 kn za ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Više o prihvatljivim aktivnostima i troškovima saznajte na sljedećoj poveznici.

Program sufinanciranja se odnosi na poduzetnike sa sjedištem u Međimurskoj županiji kojima će Međimurska županija sufinancirati trošak izrade projektne dokumentacije u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše 3.000 kn po projektnoj prijavi. Detalji navedenog programa će biti objavljeni u rujnu 2016., a prijave će se zaprimati od 30. rujna 2016. godine.

Za dobivanje bespovratne potpore moći će se prijaviti svi mikro i mali poduzetnici:

  • koji imaju sjedište u Međimurskoj županiji i
  • čija je projektna prijava prošla administrativnu provjeru od MINPO-a.

Postupak dobivanja potpore je sljedeći:

  • poduzetnik dobiva pismeno rješenje od strane MINPO-a o prolasku administrativne provjere,
  • prijava, pismeno rješenje o prolasku administrativne provjere i račun/predračun za pripremu projektne dokumentacije predaju se Upravnom odjelu Međimurske županije,
  • Upravni odjel Međimurske županije provjerava ispravnost prijave i dokumentacije,
  • Za prijave koje su zadovoljile kriterije, Međimurska županija će isplatiti bespovratna sredstva u iznosu 50% računa/predračuna za pripremu projektne dokumentacije ili najviše 3.000 kn poduzetniku na bankovni račun.

Sredstva za ovu svrhu su ograničena, a u slučaju zaprimanja velikog broja prijava, potpore će se izdavati prema bodovnoj listi. Postupak bodovanja će biti objavljen u Programu sufinaciranja.

Želite li saznati više o ovom natječaju i mogućnosti da dobijete bespovratna sredstva, obratite nam se s povjerenjem !

Kontakt telefon: 040/395-569

E-mail: info@ticm.hr

Podijeli: