Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Potpore će se poduzetnicima dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovne objekte, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te promotivne aktivnosti.

Za ovu je namjenu osigurano ukupno 2.127.880.87 eura. 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki  poduzetnici koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (Narodne novine, br. 58/07. i 72/07.) registrirani za obavljanje djelatnosti u područjima prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31) i da su za tu djelatnost registrirani najmanje dvije godine računajući od dana objave natječaja.

Ostali uvjeti koje moraju zadovoljiti prihvatljivi prijavitelji te popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu možete pronaći ovdje

Za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja prijavitelji mogu ostvariti od 5.000 eura do 100.000 eura potpore, za ulaganje u proizvodno-poslovni objekt od 10.000 eura do 100 000 eura, za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju od 3.000 eura do 30.000 eura te za ulaganje u promotivne aktivnosti od 3.000 do 50.000 eura. Intenzitet sufinanciranja za sve prihvatljive aktivnosti iznosi 70%.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. u 10 sati i traje do 4. rujna 2023. u 10 sati.

Podijeli: