Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske dana 9. svibnja 2016. godine objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj proizvoda i/ili usluga koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. Cilj poziva je pružanje financijske potpore novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s potencijalom rasta i izvoza do 3 godine starosti. Natječajem se želi potaknuti prijenos inovativnih ideja u tržišno uspješne poslovne pothvate, s posebnim naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Proizvod je novost u ponudi poduzeća, ako poduzeće nije proizvelo proizvod s istom funkcionalnosti ili je tehnologija proizvodnje temeljno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda.

Proizvod je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologija koju novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda.

Potencijalno prihvatljive projektne aktivnosti su sljedeće:

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda ili usluge sukladno tržišnim zahtjevima u smislu dovršetka inovacije skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti te za koju postoji već iskazan interes od strane kupaca. Obuhvaća sljedeće:
  • Testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
  • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
  • Reviziju studije izvedivosti,
  • Demonstraciju i evaluaciju inovacije u operativnom okruženju,
  • Dizajn proizvoda,
  • Zaštitu i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom.
 2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja / priprema lansiranja proizvoda ili usluge, a sastoji se od
  • Istraživanja i testiranja tržišta za inovacije,
  • Verifikacije analize tržišta i/ili tržnih potreba,
  • Testiranja proizvoda s potencijalnim kupcima,
  • Verifikacije poslovnog plana / modela,
  • Pripreme proizvodnje i ulaganja u probnu proizvodnju (nulta serija),
  • Marketinškog plana i revizije poslovnog i marketinškog plana,
  • Operativnih marketinških aktivnosti.

Tijekom cijelog vremena trajanja projekta prihvatljivi su troškovi angažmana vanjskog stručnog osoblja te osoblja prijavitelja izravno uključenog u provedbu projekta, ulaganje u instrumente i opremu, operativni troškovi, troškovi revizije (za projekte vrijednosti 500.000 HRK i više) te troškovi promidžbe i vidljivosti.  Troškovi postaju prihvatljivi od trenutka predaje projektne prijave nadležnom ministarstvu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK a najviši 1.500.000,00 HRK uz intenzitet sufinanciranja od 90%. Dodijeljene potpore smatrat će se potporama male vrijednosti uz obvezu uvažavanja unaprijed definiranih financijskih pragova.

Odgovore na svoja pitanja možete potražiti u natječajnoj dokumentaciji dostupnoj na službenim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili dobiti kontaktiranjem djelatnika Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. pozivom na broj telefona 040 499 405 ili slanjem poruke elektroničke pošte na info@ticm.hr.

Svim prihvatljivim prijaviteljima želimo puno uspjeha u apliciranju!

Podijeli: