Europski tjedan regija i gradova (engl. Open Days), četverodnevno je događanje u  organizaciji Glavne uprave Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku i Odbora regija koje se ove godine, po 13. puta, održalo u Bruxellesu, Kraljevina Belgija, od 12. do 15. listopada 2015. godine. Donositeljima odluka te administrativnom osoblju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini je pritom bilo omogućeno prisustvovanje nizu radionica, panel rasprava, izložaba te susreta namijenjenih umrežavanju s ciljem razmjene znanja u području kohezijske politike. Usporedno s ovim centraliziranim događanjem, u razdoblju od rujna do studenog, u državama članicama Europske unije na lokalnoj razini se održi i do 250 događanja, što će biti slučaj i  u tekućoj godini.

Svake godine Open Days posjeti i do 6000 dionika iz javnog, obrazovnog i gospodarskog sektora, koji imaju priliku sudjelovati u stotinjak višesatnih programa što ovo događanje čini savršenom platformom za informiranje, educiranje i pronalaženje potencijalnih partnera. Pod službenim sloganom „Europske regije i gradovi: partneri za investicije i rast“, ovogodišnjim događanjem sljedeće tri teme:

  1. Modernizacija Europe: Regije u energetskoj uniji i jedinstveno digitalno tržište,
  2. Regije otvorene za poslovanje: Razvoj malih i srednjih poduzeća, inovacija i kreiranje radnih mjesta,
  3. Mjesta i prostori: Urbani i ruralni razvoj i integracija.

Gospodarski razvoj, socijalna inkluzija, javno-privatna partnerstva, regionalna inovacijska politika, pametna specijalizacija, zapošljavanje temeljeno na dokazima,  samo su neke od mnogih tema pokrivenih tijekom protekla četiri dana.

U sklopu projekta internacionalizacije poslovanja, sufinanciranog od strane  Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, djelatnicima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje i predstavniku Međimurskog IT Clustera, omogućeno je prisustvovanje ovom događanju, koje slovi kao  ključno u području regionalne politike Europske unije. Osim sastanaka s predstavnicima domaće regionalne i nacionalne vlasti u Bruxellesu, djelatnici su svoje vrijeme posvetili stjecanju znanja iz spomenutih područja. U nastavku izdvajamo teme nekih od odslušanih radionica: Implementacija inovativnih IKT vaučera za razvoj inovacija i MSP, Digitalne vještine i poduzetništvo u eri digitalne revolucije, Inovativni turizam – najbolji primjeri uporabe EU fondova za razvoj kulture i kreativne industrije, Uključenost malih i srednjih poduzeća u programe teritorijalne suradnje, Međuregionalna suradnja i strategije pametne specijalizacije, Pametni gradovi, socijalne i tehnološke inovacije: koji je najbolji splet?, Inovativna rješenja za podršku MSP, Povezivanje akademskog sektora i politike na nacionalnoj i regionalnoj razini, Izgradnja kapaciteta za socijalne partnere – doprinos djelatnika i poslodavaca modernizaciji Europe, Podrška poduzetništvu i inovacijama  u regijama kroz Europsku poduzetničku mrežu, itd.

Možemo zaključiti kako je ovogodišnji Europski tjedan regija i gradova ponovno opravdao svrhu svog postojanja. Predstavnici TICM-a i MIT Clustera, unaprijedili su svoje znanje o temama od osobnog i profesionalnog interesa te razmijenili projektna iskustva i posjetnice s dionicima javnog i gospodarskog sektora drugih europskih država, uključujući predstavnike pojedinih hrvatskih i EU regija u Bruxellesu. Vjerujemo kako će navedeno izravno ili neizravno doprinijeti razvoju projekata s pozitivnim utjecajem na gospodarstvo Međimurske županije te dodatno unaprijediti kvalitetu usluga koje Tehnološko-inovacijski centar Međimurje kontinuirano pruža svojim ciljnim skupinama u sklopu redovnog poslovanja.

Podijeli: