Rad na razvoju metode digitalne transformacije u okviru projekta DIGITRANS traje već gotovo godinu dana te je došlo vrijeme za njezino testiranje u praksi. Prvo takvo testiranje u Hrvatskoj održalo se na radionici održanoj u srijedu 14. ožujka 2018. godine u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje (TICM). Pod digitalnom transformacijom podrazumijeva se korištenje punog potencijala suvremenih informacijskih tehnologija za unaprjeđenje poslovanja poduzeća.

Na radionici se radilo na konkretnom primjeru poduzeća LM Komunikacije koje je inkubirano u TICM-u. Poduzeće je specifično po tome što je njihov poslovni model u suštini već digitalni jer su i nastali iz projekta Lovely Međimurje koji su pokrenuli na društvenim mrežama. Iz tog razloga je fokus radionice bio na analizi poslovnog modela poduzeća i osmišljavanju novih digitalnih proizvoda ili usluga s većom dodanom vrijednošću. Radionicu je vodio je Goran Levačić, voditelj odjela inkubacije i edukacije u TICM-u, a u provedbi su iz TICM-a sudjelovali Ivan Plačko i Lea Trojnar Mustak. Kako bi sudionici radionice prepoznali i razumjeli trenutni strateški krajobraz u odnosu na tehnološke/pravne trendove, kupce, samu konkurenciju te trendove u gospodarskom okruženju, prva aktivnost odnosila se na izradu mape strateškog krajobraza. U nastavku se radilo na izradi strateške mape „plavog oceana“ kako bi se definirala trenutna pozicija poduzeća na temelju stanja na tržištu, konkurencije, kupaca a posebno onih koji bi mogli postati kupci u budućnosti. Isto tako sudionici su izradili analizu kompetitivnosti, pri čemu su utvrđivali koje sve kompetencije imaju u poduzeću LM Komunikacije te koje su kompetencije još potrebne za razvoj novih proizvoda ili usluga. Kako bi se mogli još detaljnije usmjeriti na sam razvoj novog digitalnog poslovnog modela, bilo je potrebno razviti i profil pojedinačnog kupca, da bi se kasnije moglo izraditi platno prijedloga vrijednosti te platno poslovnog modela. Vrijednosno platno pomaže u shvaćanju, prepoznavanju i opisivanju potencijalnih ciljnih skupina kupaca, te se njegovom izradom lakše definiraju aktivnosti kupaca, dobrobiti ili dobici te problemi koje kupac ima a novi proizvod ili usluga može riješiti. Tako su sudionici izradom vrijednosnog platna definirali i pospješivače koristi za kupce, ublaživače definiranih problema te na posljetku i samu novu uslugu.

Radionica je rezultirala jasnom slikom poslovnog modela, mogućnosti za razvoj novog proizvoda, te skicom novog proizvoda za krajnjeg kupca. Sve ovo može služiti kao temelj za razvoj prototipa novog proizvoda i njegovo nuđenje na tržištu, u ovom slučaju, konkretnom kupcu.

U 6-satnoj radionici sudjelovali su članovi tima LM Komunikacije, Danijel Kozar, Nikola Budiša i Magdalena Jaklin tako da su se svi aspekti poslovanja mogli detaljno preispitati iz više perspektiva. Osim tima LM Komunikacija u radionici su sudjelovale i zaposlenice REDEA-e, Sanja Vrtarić i Kristina Božak te suradnica iz MENEA-e. Na taj način je osiguran i dodatni „pogled izvana“ na cijeli poslovni model čime je unaprjeđena kvaliteta analize. Dodatno, stvoreni su temelji za daljnje širenje primjene Digitrans metode budući da su i REDEA i MENEA poduzetničke potporne institucije.

Razvoj same Digitrans metode vodili su stručnjaci sa Sveučilišta Reutlingen i MFG – Inovacijske agencije Baden-Württemberg koji su dio projektnog konzorcija projekta Digitrans, a na njezinoj primjeni radit će svih 17 partnera iz 9 država dunavske regije koji čine projektni konzorcij.

Službena stranica projekta: Digitalna transformacije dunavske regije

Goran Levačić u uvodnom dijelu radionice.

Dio sudionika radionice.

Partneri iz FOI-a pažljivo prate radionicu i pripremaju preporuke za poboljšanje.

Razrada platna ponude vrijednosti.

Svaki alat iz Digitrans metode tjera na promišljanje.

Rad na konkretnom primjeru najbolji je način za testiranje metode. – Nikola Budiša iz LM Komunikacija

Oblijepljeni zidovi informatičke učionice TICM-a svjedoče o dinamičnoj i produktivnoj radionici.

Podijeli: