Osim uspješnih poslodavaca, priliku za predstavljanje imati će i studenti o čijim su uspjesima mnogi već zasigurno čitali, a koji će kratkim prezentacijama u obliku „pitcheva“ predstaviti svoje projekte (FOIapp, Halycon TV, PEAS, Croatia Rescue Team, Varaždinski biciklite, Hrvatski Bitcoin Portal) za koje su osvojili razna priznanja i nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima kao što su Imagine Cup, App Start Contest, Business Plan Contest, Mobi Game, OSC Hackaton i Voogle.

Program će se nastaviti Okruglim stolom u Vijećnici Fakulteta gdje će se odvijati rasprava na aktualnu temu „Ima li ulazak RH u EU utjecaj na zapošljavanje i tržište rada?“. Na ovogodišnjem Okruglom stolu, svoja promišljanja, stavove i podatke o navedenoj tematici, podijeliti će predstavnici akademske zajednice, poslodavaca i studenata. Moderatori okruglog stola biti će prof.dr.sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu i prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, dekan FOI-ja.

Dan karijera završit će uvijek zanimljivom panel diskusijom s uspješnim alumnijima FOI-akoji će govoriti o svom putu od studiranja do razvoja profesionalne karijere na tržištu rada. U ulozi panelista nalaze se Matija Kopić, Founder & CEO poduzeća Farmeron d.o.o.;Jelena Kučan, Principal Consultant & EU Project Specialist Međunarodne agencije za razvoj Mara d.o.o.; Karlo Magdić, Product Manager poduzeća Kapsch CarrierCom; Domagoj Markanović, suvlasnik i dizajner poduzeća Marker d.o.o.; Danijel Premužić, direktor poduzeća Worx d.o.o.; Bernard Toplak, Founder & CEO poduzeća Orion d.o.o.

Centar za podršku studentima i razvoj karijera Fakulteta organizacije i informatike jedan je od prvih centara ovakve vrste na hrvatskim visokim učilištima te provodi brojne aktivnosti usmjerene pružanju akademske i karijerne podrške studentima. Usprkos relativno kratkom djelovanju, Centar bilježi značajan broj aktivnosti i kontinuirano radi na podršci studentskim projektima i aktivnostima, povezivanju studenata i poslodavaca te praćenju zapošljivosti i razvoja karijera svojih bivših studenata.

Partneri ovog događanja su Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Varaždin (CISOK), HZZ Područni ured Varaždin, Centar za savjetovanje i podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Tehnološki park Varaždin te Zimo Digital j.d.o.o.

Podijeli: