Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je još jednu mjeru pomoći namijenjenu poduzetnicima – COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.,
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.,
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 1.  imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 2.  imaju više od 50% privatnog vlasništva
 3.  nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 4.  nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:
  a) za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
  b) za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 5.  imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

U trenutku ulaganja sredstava zajma prihvatljivi korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano.


UVJETI I OTPLATA ZAJMA

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

HAMAG-BICRO će odobravati zajmove za obrtna sredstva uz sljedeće uvjete:

 • iznos: do 750.000,00 HRK,
 • kamatna stopa: 0,25 %,
 • rok korištenja: do 6 mjeseci,
 • poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine,
 • rok otplate: do 5 godina uključujući poček,
 • instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma.

VAŽNA NAPOMENA: Pad prihoda se uspoređuje s istim razdobljem u 2019 godini., odnosno za prijavitelje koji u tom periodu nisu bili osnovani sa zadnjim kvartalom u 2019. godini. Za djelatnosti kojima nije nadležna obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (npr. trgovina na malo mješovitom robom, pekarnice, taxi službe i sl.) nije moguće odobriti zajam na temelju projekcije pada prihoda nego isključivo na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu.


Krajnji korisnik može koristiti samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva neovisno o ranije odobrenim financijskim instrumentima, ali ne za iste prihvatljive troškove. Prijava na drugi ESIF zajam moguća je po isteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za COVID-19 zajam.

Zahtjevi se zaprimaju od 6. travnja 2020. godine, a više informacija o COVID-19 zajmu za obrtna sredstva možete saznati na sljedećoj poveznici.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

Podijeli: