Program Bussines development and Innovation Croatia provodi se s ciljem povećanja stvaranja dodatne vrijednosti i održivog rasta u privatnom sektoru Republike Hrvatske. Provedbom programa nastoji se poduprijeti stvaranje poslovnih i partnerskih odnosa između hrvatskih i norveških poduzeća. Program se financira iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014-2021.

S ciljem da potencijalne korisnike upoznaju s karakteristikama i mogućnostima programa, Innovation Norway i Hrvatska gospodarska komora, 30. lipnja 2020. godine organiziraju digitalnu konferenciju. Ukupna vrijednost programa iznosi više od 20 milijuna eura, a provedbom istog pridonijeti će se općem cilju smanjenja ekonomskih nejednakosti financiranjem projekata koji će povećati konkurentnost i profitabilnost hrvatskih poduzeća. Detaljne upute za prijave poduzetnika na natječaj i prijavni obrasci nalaze se na mrežnoj stranici projekata: www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation, a prijave su moguće zaključno s 29. lipnjem 2020. godine.

Programom upravlja  javno tijelo norveškog Ministarstva trgovine i ribarstva – Innovation Norway

Fokus programa:

 • Zelena industrija – inicijative za razvoj i / ili primjenu inovativnih zelenih tehnologija, razvoj inovativnih proizvoda i rješenja, „zeleniji“ proizvodni procesi, učinkovitije rukovanje resursima i tehnološkim sustavima, gospodarenja otpadom i sl.
 • Plavi rast – inicijative za razvoj i / ili primjenu inovativnih tehnologija, procesa, rješenja, proizvoda ili usluga temeljenih na izvorima mora, unutrašnjih voda i rijeka, otoka i priobalja

Područja potpore programom:

 • Inovativne tehnologije, procesi i usluge
 • Održivi razvoj poslovanja
 • Razvoj i primjena inovativnih proizvoda i usluga
 • Ekološko osvještavanje i poboljšavanje postojećih poduzeća

Regionalne informativne konferencije održat će se u narednim datumima:

 • 7. srpnja 2020. Osijek
 • 8. srpnja 2020. Slavonski Brod
 • 9. srpnja 2020. Varaždin
 • 14. srpnja 2020. Bjelovar
 • 15. srpnja 2020. Karlovac

Kako biste se prijavili na digitalnu konferenciju i dobili dodatne informacije o mogućnostima programa kliknite ovdje. 

S ciljem lakšeg uspostavljanja bilateralnih partnerstava između poduzeća u Hrvatskoj i partnera u Norveškoj kako bi kvalitetnije pripremili zajedničke projektne prijave za predstojeće pozive, u okviru programa Business development and Innovation Croatia provodi se program Travel Support.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe iz Republike Hrvatske i Norveške koja djeluju u skladu s zakonskim propisima, odnosno:

 • mala i srednja poduzeća
 • velika poduzeća koja imaju manje od 25% javnog vlasništva.

U okviru programa Travel Support mogućnost financiranja nemaju subjekti koji djeluju unutar sljedećih sektora:

 • ribarstvo i akvakultura
 • proizvodnja poljoprivrednih proizvoda;
 • prerada i stavljanje u promet poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljive aktivnosti i rashodi programa 

 • Putni troškovi u vezi s / ili povezani s traženjem partnera za projekte partnerstva donatora i razvojem takvih partnerstava;
 • Projekt partnerstva mora imati najmanje jedan entitet (MSP ili velika poduzeća s manje od 25% javnog vlasništva iz Hrvatske i jedan subjekt iz jedne države donatorke;
 • Projekti partnerstva moraju se razvijati unutar jednog od područja fokusiranja ovog Programa
 • Putnička podrška dodjeljuje se po entitetu, a ne po osobi
 • Putovanje treba obaviti najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine
 • Prihvatljivi izdaci su troškovi putovanja (avionske karte, vlak itd.), troškovi smještaja (hotel) i prehrane. Podnositelj zahtjeva trebao bi predstaviti prihvatljivu projektnu ideju za buduće pozive Programa „Razvoj poslovanja, inovacije i mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj“ i da namjeravaju biti uključeni kao podnositelj zahtjeva (predlagač projekta) ili kao bilateralni projektni partner koji obavlja značajne zadatke u projektu. Putovanje mora obaviti subjekt kojem je dodijeljena potpora za putovanje

Raspodjela sredstava i izvještavanje:

 • Načelo povrata (prijavitelj prvo pokriva izdatke iz vlastitih sredstava i traži sredstva od Inovacije Norveška nakon putovanja).
 • Zahtjev za nadoknadu sastoji se od sljedećih dokumenata:
 1. Izvještaj o putovanju;
 2. obrazac za financijsku identifikaciju (pravna deklaracija o bankovnom računu podnositelja zahtjeva);
 3. De minimis deklaracija potpore; (obrasci za ova tri dokumenta dostupni su na web mjestu Programa);
 4. Dokaz o putovanju (potvrda o obavljenom putovanju od strane putničkog agenta / aviokompanije, karte / ulaznice ili slično).

Za uspješnu prijavu potrebno je ispuniti obrazac, a više informacija dostupno je na službenoj stranici Bussines development and Innovation Croatia programa


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: