Otvoren je centralizirani natječaj Europske komisije za potporu malim i srednjim poduzetnicima u turizmu s ukupnom alokacijom bespovratnih sredstava od 20,5 milijuna EUR koji je raspisala Glavna Uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća Europske komisije (DG GROWTH) zajedno s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća (EISMEA).

Poziv Održivi rast i izgradnja otpornosti u turizmu – osnaživanje podrške malim i srednjim poduzećima za provođenje dvostruke tranzicije (SMP-COSME-2022-TOURSME) objavljen je 6. rujna 2022. godine i usmjeren je na mala i srednja poduzeća koja djeluju u turizmu. Rok za predaju prijave je 30. 11. 2022. godine, u 17 sati.

Opći cilj poziva na dostavu prijedloga je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća u turističkom sektoru, te kroz izgradnju kapaciteta malih i srednjih poduzeća za uspješnu provedbu dvostruke zelene i digitalne tranzicije te poticanje inovativnosti, otpornosti, održivosti i kvalitete duž lanaca vrijednosti u turizmu.

Provedbom prijavljenih i odobrenih projekata planira se postići:

  • Pojačana otpornost i konkurentnost MSP-ova iz područja turizma boljim usvajanjem principa održivosti (na primjer korištenjem dostupnih alata poput EU Ecolabel za smještajne usluge u turizmu), inovacija, digitalnih alata i podataka te boljom procjenom i praćenjem socioekonomskih utjecaja turističkih usluga i aktivnosti.
  • Novim poslovnim modelima u djelatnosti turizma izgrađenima na digitalizaciji, novim tehnologijama, održivosti, kružnosti, autentičnom i kulturnom iskustvu i uključivanju lokalne zajednice u djelovanje
  • Unaprjeđenom suradnjom unutar lanca vrijednosti turizma
  • Unaprjeđenom transnacionalnom i prekograničnom suradnjom, prijenosom znanja i usvajanjem dobrih praksi
  • Podrška oporavku ekosustava turizma od krize uzrokovane COVIDOM 19, dijeljenjem najboljih iskustava u provođenju investicija usmjerenih na oporavak s dugoročnim utjecajem na zelenu i digitalnu tranziciju.

Očekuje se da će se ukupni budžet po pojedinom projektnom prijedlogu kretati od 4 do 5 milijuna eura.  Projektni konzorcij u projekt obavezno mora uključiti sljedeće aktivnosti:

  1. Izrada kompilacije/zbirke naučenih lekcija/najboljih praksi vezano uz najbolje načine potpore malim i srednjim poduzećima iz sektora turizma
  2. Jačanje kapaciteta MSP-ova iz sektora turizma kroz tehničku i financijsku podršku te treninzima i prijenosom znanja
  3. Jačanjem kapaciteta lokalnog ekosustava turizma.

Više informacija o Pozivu možete pronaći ovdje.

Podijeli: