Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja provodi anketu o spremnosti projekata za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda.

Modernizacijskim fondom se omogućuju ulaganja u modernizaciju energetskog sektora i širih energetskih sustava te povećanje energetske učinkovitosti u deset država članica s nižim dohocima. Te zemlje su: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Fond predviđa prioritetna ulaganja u:

  • Obnovljive izvore energije
  • Energetsku učinkovitost (promet, zgradarstvo, poljoprivreda, gospodarenje otpadom)
  • Skladištenje energije
  • Modernizaciju energetskih mreža (uključujući cjevovode za centralno grijanje, elektroenergetske prijenosne mreže i povećanje međusobnih veza između država članica)
  • Tranziciju regija ovisnih o ugljenu (ulaganja u tzv. soft skills)

Uz predviđenih 292 milijuna EUR, Republika Hrvatska je za korištenje u sklopu Modernizacijskog fonda povezala i dražbovna prava u iznosu od 20% dražbovnih prava (tj. 182,5 milijuna EUR). U skladu s tim, iznos kojim Republika Hrvatska raspolaže u Modernizacijskom fondu u razdoblju od 2021. do 2030. godine je 474,5 milijuna EUR.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u prethodnom periodu financiralo projekt u sklopu kojeg su obiđena postrojenja koja su iskazala interes, a prikupljeni podaci mogu se iskoristiti za prijavu projekta za financiranje iz Modernizacijskog fonda. Molimo vas da po potrebi ažurirate status projekta, odnosno iskažete svoj interes ako ste u međuvremenu planirali projekt koji bi se mogao financirati sredstvima iz Modernizacijskog fonda.

Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo da ih uputite na e-adresu: modernizacijski-fond@mingor.hr

Upitnik o ulaganjima u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti

Izvor: HGK.hr


Informiranje poduzetnika aktivnost je u okviru projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: