Ako ste:

  • pojedinac / fizička osoba,
  • razvojni tim ili
  • novoosnovano poduzeće mlađe od 5 godina

koje razvija inovativni proizvod/uslugu/tehnologiju a koja se trenutno nalazi u fazama tehnološke spremnosti TRL 5-8 (klikni za obrazloženje!) ovo je objava za Vas!

Do 7. kolovoza 2024.g. otvorene su prijave za sudjelovanje u programu (pred)akceleracije

u kojem prijavljeni mogu dobiti sljedeće usluge:

  • Korištenje uredskog/coworking prostora,
  • Izradu plana razvoja proizvoda/usluge/tehnologije,
  • Mentorske usluge poslovnih i tehnoloških stručnjaka,
  • Pristup opremi kojom provoditelji programa raspolažu,
  • Sudjelovanje u edukacijama i pripremu za završnu prezentaciju inovativne ideje pred evaluacijskim odborom.

Aktivnosti predakceleracije provode se  u razdoblju od 3 mjeseca, nakon čega slijedi prezentacija projekta na panelu evaluatora o čijem ishodu ovisi upućivanje korisnika u iduću fazu – fazu akceleracije. U fazi akceleracije najuspješniji korisnici moći će aplicirati za financijsku potporu od 25.000 EUR te vaučer za internacionalizaciju poslovanja.


Više detalja o programu dostupno je u Javnom pozivu na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

U Središnjoj Hrvatskoj djeluje akcelerator SPRINT čiji članovi su TICM, Metalska jezgra, Međimursko veleučilište u Čakovcu i ACT Grupa iz Međimurske županije, stoga će korisnici programa (pred)akceleracije moći koristiti njihove usluge kao i usluge svih drugih članove akceleratora.


PRIJAVI SE

 HAMAG-BICRO će, u suradnji s lokalnim akceleratorima, odabrati do najviše 160 korisnika na području Republike Hrvatske koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje u poslovnom prostoru jednog od akceleratora kroz naredne dvije godine.

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE raspisan je u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” referentni broj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti C1.1.2. R2-I4.

Doznajte više na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a ili se obratite voditeljici projekta putem elektronske pošte maja.skoda@hamagbicro.hr.

Podijeli: