TIC u svojem radu usko surađuje s visokoškolskim institucijama koje generiraju znanje i obrazuju mlade stručnjake. Suradnjom s ovim institucijama potiče se transfer znanja i tehnologija u gospodarstvo koje zbog segmentiranosti sustava često ostaju komercijalno neiskorištene. TIC kontinuirano razvija suradnju s hrvatskim i inozemnim sveučilištima, centrima za transfer tehnologija, znanstveno-tehnološkim parkovima i ostalim obrazovnim i istraživačkim institucijama. Na ovaj način stvara se platforma za suradnju akademske zajednice i poslovnog sektora.

Važna aktivnost TIC-a je promocija poduzetništva među studentima i podrška u generiranju inovativnih poslovnih ideja s ciljem povećanja broja budućih poduzetničkih pothvata. Studenti i profesori partnerskih institucija imaju na raspolaganju podršku TIC-a u pripremi i provedbi projekata, pristup poslovnim prostorima, podršku u traženju izvora financiranja i ostale usluge, dok TIC preko akademskih partnera ima pristup novom znanju. Ova sinergija olakšava implementaciju novih ideja i tehnologija. TIC organizira radionice iz područja istraživanja i razvoja, poslovnog menadžmenta, komercijalizacije inovacija, transfera tehnologija i internacionalizacije poslovanja. TIC vrši analize i procjene poslovnih i tehnoloških ideja, pomaže u procjeni tržišnog potencijala inovacija i pruža podršku u komercijalizaciji inovacija.

TIC aktivno radi na identifikaciji ideja i projekata (screening) koji se mogu komercijalizirati, te nudi potporu akademskoj zajednici u procesu komercijalizacije kroz start-up tvrtke s mogućnošću inkubacije istih u inkubacijskim prostorima TIC-a.

Osoblje i partneri TIC-a imaju iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih i međunarodnih fondova.  Kroz međunarodnu mrežu suradnje olakšana je pripremu projekata za natječaje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i razvoj EU (Framework Programme 7(8)) u sklopu CIP-a (Competitiveness and Innovation Programme) i drugih međunarodnih programa.

Podijeli: